Pressmeddelande

Oncopeptides publicerar årsredovisningen för 2022

april 25, 2023 Regulatorisk

Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på forskning, utveckling och kommersialisering av läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag att årsredovisningen för 2022 har publicerats.

År 2022 var en milstolpe för Oncopeptides. Bolaget erhöll ett fullt marknadsgodkännande för Pepaxti i Europa och inledde en lansering av läkemedlet i Tyskland. Kommersialiseringen gör det möjligt för oss att ingjuta hopp hos patienter med multipelt myelom, som trots introduktion av nya terapier behöver ett tillgängligt behandlingsalternativ, som erbjuder en god effekt, minskar behandlingsbördan och upprätthåller livskvaliteten.

”Sedan starten som vd i januari 2023, har jag blivit imponerad av vårt drivna och erfarna team och de möjligheter som vi har med Pepaxti. Vi har satt tydliga mål framåt för bolaget, som är i linje med vårt värdeskapande,” säger Monica Shaw, vd, Oncopeptides. ”Vår främsta prioritet 2023 är att öka kännedomen och viljan att förskriva Pepaxti, samt säkerställa att vi har den finansiella disciplin som behövs för att maximera våra investeringar.”

Årsredovisningen för 2022 är tillgänglig i pdf-format på hemsidan under Finansiella rapporter.