Pressmeddelande

Oncopeptides publicerar årsredovisningen för 2023

april 22, 2024 Regulatorisk

Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag fokuserat på svårbehandlade cancerformer, meddelar idag att årsredovisningen för 2023 har publicerats.

”2023 var ett år då vi lade grunden för framgång i Europa. Vi började i Tyskland där vi nu har ett komplett team på plats och har säkrat ett pris som avspeglar läkemedlets innovativa karaktär. Att säkerställa ett riktpris för övriga Europa, där vi arbetar intensivt för att få marknadstillträden, har varit ett avgörande framsteg”, säger Sofia Heigis, vd, Oncopeptides. ” Att kommersialisera ett nytt läkemedel sker inte över en natt, men jag är fullständigt övertygad om att vi är på rätt spår och att vi sakta men säkert har börjat få upp farten.” 
 
Årsredovisningen för 2023 är tillgänglig i pdf-format på hemsidan under finansiella rapporter.