Pressmeddelande

Oncopeptides publicerar rapporten för första kvartalet 2023

maj 04, 2023 Regulatorisk

Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, har idag publicerat rapporten för första kvartalet 2023.

”Det första kvartalet markerade en viktig övergångsfas för Oncopeptides, då vi etablerade oss som en kommersiell organisation,” säger Monica Shaw, vd för Oncopeptides. ”Vår främsta prioritet i år är att bygga Pepaxtis lansering i Tyskland och initiera pris- och subventioneringsdiskussioner i hela Europa.”

Finansiell översikt januari-mars

  • Nettoomsättning 1,1 (-) MSEK
  • Rörelseresultat -72,7 (-98,9) MSEK
  • Resultat efter skatt -71,1 (-98,6) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,79 (-1,31) SEK
  • Likvida medel vid periodens slut 253,9 (194,3) MSEK

Väsentliga händelser januari-mars

  • Monica Shaw utnämns till VD med tillträde den 4 januari 2023, och Jakob Lindberg antar rollen som Chief Scientific Officer.
  • Holger Lembrér utnämns till CFO med tillträde den 18 januari 2023.
  • Oncopeptides erhåller ett forskningsanslag från Vinnova med ett belopp av 3 MSEK, per den 28 mars 2023, för att utforska PDC-plattformen inom solida tumörer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Oncopeptides utfärdar teckningsoptioner för att utnyttja första lånetranchen från EIB.

Koncernens siffror i sammandrag

Utvalda nyckeltal
(TSEK)
2023
jan-mar
2022
jan-mar
2022
jan-dec
2021
jan-dec
Nettoomsättning 1 124 8 355 118 295
Rörelseresultat -72 740 -98 865 -349 350 -1 420 917
Resultat efter skatt -71 025 -98 587 -337 951 -1 430 317
Resultat per aktie före och efter utspädning -0.79 -1,31 -4.11 -19,00
Kassaflöde från den löpande verksamheten -88 997 -166 033 -420 509 -1 516 391
Likvida medel vid periodens slut 253 904 194 315 344 515 362 187
Forsknings och utvecklingskostnader/ rörelsekostnader, % 41% 67% 61% 46%

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Investerare, finansanalytiker och media inbjuds att delta i en webbsändning och frågestund den 4 maj kl. 09:00. Presentationen kommer att ledas av vd Monica Shaw, tillsammans med CFO Holger Lembrér, samt hållas på engelska. Den publiceras på Oncopeptides hemsida i anslutning till att webbsändningen startar. 
 
Information för deltagare 
Om du önskar att delta i webbsändningen, gå in på nedanstående länk. Via webbsändningen finns möjligheter att ställa skriftliga frågor till bolagets ledning. 
https://ir.financialhearings.com/oncopeptides-q1-2023 

Om du önskar att delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjligheter att ställa muntliga frågor till ledningen. 
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200728