Pressmeddelande

Oncopeptides stärker sin kommunikationsfunktion genom att utse Rolf Gulliksen till global kommunikationschef

april 02, 2020
STOCKHOLM – 2 april 2020 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) tillkännager idag att Rolf Gulliksen har utsetts till global kommunikationschef. Rolf har 30 års erfarenhet från ledande kommunikationsroller inom life science industri och konsultverksamhet.

Innan Rolf började på Oncopeptides var han global kommunikationschef för Hansa Biopharma. Han kommer att ingå i Oncopeptides ledningsgrupp och startar sitt arbete idag.

”Kommunikation kommer att vara en betydelsefull funktion för att stödja vår växande verksamhet och närvaro på viktiga marknader, samt bana väg för vår första potentiella kommersiella lansering”, säger Jakob Lindberg, vd för Oncopeptides.

För ytterligare information kontakta:

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com

Telefon: +46 (0) 8 615 20 40

Rein Piir, chef för Investor Relations vid Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Mobiltelefon: +46 (0) 70 853 72 92

Information lämnades för offentliggörande den 2 april 2020, kl. 08.00.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, ett nytt peptidlänkat cancerläkemedel som snabbt levererar ett alkylerande cellgift till tumörceller. Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och utvärderas för närvarande i ett flertal kliniska studier inklusive den pivotala fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och kontor för den amerikanska verksamheten i Boston, Mass. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

För mer information besök www.oncopeptides.com.