Pressmeddelande

Oncopeptides stärker sin regulatoriska enhet och utser Karin Eklund Vanderpol till Head of Regulatory Affairs

januari 07, 2020
STOCKHOLM – 7 januari 2020 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) tillkännager idag att Karin Eklund Vanderpol har utsetts till chef för Oncopeptides regulatoriska funktion. Karin har 20 års erfarenhet från olika roller i arbetet med regulatoriska frågor, och kommer närmast från Swedish Orphan Biovitrum där hon var Global Regulatory Director. Karin kommer att ingå i Oncopeptides ledningsgrupp och startar sitt arbete idag. Elisabeth Augustsson som har varit ansvarig för funktionen sedan 2015 kommer att fortsätta i en senior roll i den regulatoriska enheten.

För ytterligare information kontakta:

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0) 8 615 20 40

Rein Piir, chef för Investor Relations vid Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Mobiltelefon: +46 (0) 70 853 72 92

Information lämnades för offentliggörande den 7 januari 2020 kl. 08.00.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, ett peptidlänkat läkemedel som snabbt levererar ett cellgift till tumörceller. Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i flertal kliniska studier inklusive den pivotala fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

För mer information besök www.oncopeptides.com.