Pressmeddelande

Oncopeptides tillkännager framgångsrika prisförhandlingar för Pepaxti i Tyskland

september 26, 2023

Stockholm – 26 september 2023 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag fokuserat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att efter förhandlingar mellan Oncopeptides och den tyska Riksförbundet för lagstadgade sjukförsäkringskassor (GKV-Spitzenverband), har ett subventionerat pris för Pepaxti avtalats i Tyskland. Det förhandlade subventionerade priset i Tyskland, som också kommer att vara vägledande för förhandlingar på andra europeiska marknader, återspeglar den innovation som Pepaxti tillför marknaden samt ligger i linje med företagets finansiella prognoser.

”Tysklands system för att fastställa subventionerade priser är utformat för att balansera behovet av patienters tillgång till innovativa läkemedel, säkerställa sjukvårdens ekonomiska hållbarhet och ge en rimlig avkastning till läkemedelstillverkare för deras innovation. Vi är glada att vi har kunnat komma överens om ett pris som vi anser speglar Pepaxtis innovativa karaktär och är skäligt”, säger Sofia Heigis, vd för Oncopeptides. ”Med tanke på komplexiteten i att kommersialisera ett läkemedel inom EU kan det inte tas för givet att uppnå ett skäligt pris, och vi ser detta steg som en bekräftelse på den redan starka tro vi har på vår produkt, och det tillåter oss att fortsätta våra ambitiösa kommersialiseringsinsatser över hela Europa.”

Flera faktorer avgör det återbetalda priset för ett nytt läkemedel, däribland hur innovativt läkemedlet är och förekomsten av befintliga behandlingar (komparatorer) för samma sjukdom i samma behandlingslinje. Det förhandlade priset gäller för Pepaxti i dess nuvarande indikation.

För mer information, inklusive frågor och svar för investerare, besök Oncopeptides webbplats.