Pressmeddelande

Oncopeptides utser Holger Lembrer till Chief Financial Officer

januari 11, 2023
STOCKHOLM – 11 januari 2023 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på forskning och utveckling av läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelade dag att bolaget har utsett Holger Lembrer till Chief Financial Officer, CFO. Innan han rekryterades till Oncopeptides, var Holger Lembrer CFO för en affärsenhet inom Assa Abloy och dessförinnan Investor Relations Officer och Financial Controller. Han har också varit Senior Auditor på Ernst & Young. Holger Lembrer tillträder sin nya roll innan utgången av februari 2023 och ersätter Annika Muskantor som varit interim CFO sedan den 1 november 2021.

”Jag är mycket glad över att Holger Lembrer har beslutat sig för att börja på Oncopeptides och ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med honom,” säger Monica Shaw, vd för Oncopeptides. ”Hans samlade erfarenhet från ledande finansiella roller inom ett välrenommerat, internationellt börsbolag, kommer att bli en stor tillgång för Oncopeptides och dess ledningsgrupp.”
 

För ytterligare information kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ)
E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 262 96 28
 

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 11 januari 2023, kl. 13:30. 
 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett globalt biotechbolag inriktat på forskning och utveckling av behandlingar mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller.

Pepaxti® (melfalan flufenamid också kallat melflufen) har erhållit försäljningstillstånd i alla EU-länder, i EEA-länderna Island, Lichtenstein och Norge, samt i Storbritannien. Pepaxti är indicerat i kombination med dexametason för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har fått åtminstone tre tidigare behandlingslinjer, vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38 och som har uppvisat sjukdomsprogression vid eller efter den sista behandlingen. För patienter med tidigare autolog stamcellstransplantation, bör tiden till progression vara åtminstone tre år från transplantation. Melflufen har fått ett villkorat godkännande i USA under handelsnamnet Pepaxto®. Läkemedlet marknadsförs för närvarande inte i USA. Den 7 december rekommenderade FDA att bolaget frivilligt drar tillbaka sitt godkännande för Pepaxto i USA.

Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på sina patenterade teknikplattformar. Bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på www.oncopeptides.com.