Pressmeddelande

Oncopeptides utser Joseph Horvat till President North America

december 02, 2019
Stockholm – 2 december 2019 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) tillkännager idag att Joseph Horvat har utsetts till President North America och vd för Oncopeptides Inc. med ansvar för bolagets nordamerikanska verksamhet. Joseph startar sin anställning idag och kommer att ingå i Oncopeptides ledningsgrupp.

Utnämningen av Joseph Horvat till President North America är ett mycket viktigt steg i förberedelserna inför en potentiell lansering av melflufen på den amerikanska marknaden i slutet av 2020. Joseph har mer än 23 års erfarenhet av läkemedels- och bioteknikindustrin och tillför en djup kunskap från många terapiområden, varumärken och regioner. Med en djup förståelse för patienter, kunder, ersättningsfrågor och det amerikanska försäkringssystemet har han varit framgångsrik i ett flertal ledande befattningar inom marknadsföring- och försäljning.

Under de senaste nio åren tjänstgjorde han i olika befattningar vid EMD Serono (ett dotterbolag till Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland), senast som Senior Vice President för onkologienheten med ansvar för den amerikanska produktportföljen. Innan dess hade han en viktig roll i förberedelserna och arbetet med uppbyggnaden av EMD Serono:s onkologienhet och dess kommersiella funktion inför en kommande lansering. I denna position skapade han en stark organisationskultur med kompententa medarbetare vilket lade grunden för EMD Serono:s lyckade lansering av dess första immuno-onkologiprodukt.

Innan Joseph började hos EMD Serono arbetade han mer än 10 år på Bristol-Myers Squibb där han hade olika roller med växande ansvar inom flera terapiområden inklusive onkologi, hjärta/kärl och CNS.

Vd Jakob Lindberg kommenterar
”Vi är väldigt nöjda med att Joseph, med sin omfattande erfarenhet från lansering och marknadsföring av onkologiprodukter i USA nu börjar hos oss. Oncopeptides planerar att lämna in en registreringsansökan om villkorat marknadsgodkännande av melflufen i slutet av första kvartalet 2020. Förberedelserna för en potentiell lansering i USA accelererar och vår amerikanska verksamhet expanderar snabbt. Som President North America kommer Joseph att ha en avgörande roll i att bygga en förstklassig organisation i USA och att genomföra en framgångsrik lansering av melflufen. Jag välkomnar honom till vår ledningsgrupp och ser fram emot att få arbeta tillsammans för att melflufen skall nå patienterna, sade Jakob Lindberg, vd för Oncopeptides.

För ytterligare information kontakta:

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com

Telefon: +46 (0) 8 615 20 40

Rein Piir, chef för Investor Relations vid Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com

Mobiltelefon: +46 (0) 70 853 72 92

Information lämnades för offentliggörande den 2 december 2019 kl. 08.00.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen i Multipelt Myelom, ett peptidlänkat läkemedel som snabbt levererar ett cellgift till tumörceller. Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i flertal kliniska studier inklusive den pivotala fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

För mer information besök www.oncopeptides.com.