Pressmeddelande

Oncopeptides väljer att avsluta process för typ II-variation för Pepaxti i syfte att optimera patientnytta och aktieägarvärde

september 28, 2023 Regulatorisk

Stockholm – 28 september 2023 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag fokuserat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag sitt beslut att avsluta ansökningsprocessen för att ge Pepaxti tillgång till tidigare behandlingslinjer för patienter med relapsande, refraktärt multipelt myelom (RRMM), en så kallad typ II-variation. Beslutet följer en uppdaterad, heltäckande analys av det nuvarande landskapet för behandling av multipelt myelom och tas för att optimera värdet för både patienter och aktieägare. Beslutet påverkar inte bolagets finansiella prognoser eller den uppskattade marknadspotentialen för Pepaxti negativt.

I sin analys har Oncopeptides kommit fram till att det högsta värdet för både patienter och aktieägare ligger i den nuvarande indikationen, på grund av ett högt otillfredsställt medicinskt behov, ett skäligt pris som återspeglar innovationen av Pepaxti och färre alternativa behandlingar.

Bolaget bedömer att detta beslut inte negativt påverkar den tidigare kommunicerade marknadspotentialen för Pepaxti i Europa (dvs. >1,5 miljarder SEK), eller när bolaget kan förvänta sig nå positivt kassaflöde (dvs. före slutet av 2026).

”Även om vi har starkt vetenskapligt stöd och är nöjda med den kliniska risk/nytta-profilen, bekräftad i det nyligen mottagna positiva utlåtandet från CHMP, är vår bedömning att vi skulle tjäna patienter bäst om läkemedlet höll sig inom sin nuvarande indikation där det otillfredsställda medicinska behovet är fortsatt stort och antalet patienter ökar”, säger Sofia Heigis, vd för Oncopeptides. ”Det europeiska behandlingslandskapet har redan ett brett utbud av gångbara alternativ med en mix av både generiska och innovativa läkemedel. Att gå vidare med en utökning till tidigare behandlingslinjer innan det högre otillfredsställda behovet i senare linjer är uppfyllt skulle kunna innebära en ny europeisk prisnivå för Pepaxti som inte speglar vår innovation och i slutändan riskerar tillgången till Pepaxti för alla patienter, och även urholka aktieägarvärdet. Vi är övertygade om att ett fokus på senare behandlingslinjer ligger i både patienters och våra aktieägares bästa intresse.”

För mer information, besök Oncopeptides webbplats där en Q&A för investerare samt en videointervju där Sofia Heigis beskriver beslutet, kommer att publiceras inom kort.