Pressmeddelande

Uppdaterad finansiell kalender

april 11, 2019
Stockholm – 11 april 2019 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) meddelade idag att man uppdaterat sin finansiella kalender där delårsrapporten för Q2 2019 flyttats till den 28:e augusti.

Datumen för kommande rapporter samt årsstämma framgår nedan. Oncopeptides kommer också att hålla en webcast samma dag som delårsrapporterna publiceras.

  • Årsredovisningen för 2018 publiceras mellan den 23 – 26 april.
  • Delårsrapporten för Q1 2019 publiceras den 21 maj, klockan 08.00.
  • Årsstämman för 2018 hålls den 21 maj och startar klockan 14.00.
  • Delårsrapporten för Q2 2019 publiceras den 28 augusti, klockan 08.00.
  • Delårsrapporten för Q3 2019 publiceras den 19 november, klockan 08.00.
  • Bokslutskommunikén för 2019 publiceras den 20 februari 2020, klockan 08.00.

För mer information, kontakta:

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.
com
Mobil: +46 (0)70 853 72 92

Information lämnades för offentliggörande den 11 april 2019 kl.10.00.

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, en peptidlänkad alkylerare, tillhörande en ny läkemedelsklass kallad Peptidase Enhanced Compounds (PEnC). Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i en global registreringsgrundade klinisk fas 3-studie samt i tre ytterligare pågående kliniska prövningar. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

Mer information finns på www.oncopeptides.com.