Pressmeddelande

Valberedning utsedd inför årsstämma 2019 i Oncopeptides

oktober 15, 2018
Stockholm — 15 oktober 2018 — Enligt de principer för tillsättande av valberedning i Oncopeptides AB som antogs på årsstämman den 17 maj 2018 ska valberedningen inför årsstämman 2019 utgöras av representanter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna per den 28 september samt av styrelsens ordförande.

Sedan valberedningens sammansättning fastställts meddelade Oncopeptides idag att valberedningen inför årsstämman 2019 består av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 55 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast kända aktieägarinformation i slutet av september.

Staffan Lindstrand, utsedd av HealthCap VI L.P.
Nina Rawal, utsedd av Stiftelsen Industrifonden
Max Mitteregger, utsedda av GLADIATOR
Per Wold-Olsen, styrelsens ordförande

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida, www.oncopeptides.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att sända e-mail till info@oncopeptides.com (rubrik ”Oncopeptides valberedning”) eller via brev till:
Oncopeptides AB, Att: Oncopeptides valberedning, Luntmakargatan 46, SE-111 37 Stockholm, Sverige.
Eventuella förslag måste vara valberedningen tillhanda senast den 1 april 2019 för att ingå i kallelsen och dagordningen för årsstämman.

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 oktober 2018 kl.09.00 CET. 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel i forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen (Ygalo®), en alkylerande peptid, Peptidase Enhanced Compounds (PEnCs). Melflufen (Ygalo®) är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Syftet med det kliniska utvecklingsprogrammet för melflufen (Ygalo®) är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Melflufen (Ygalo®) kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Mer information finns på www.oncopeptides.com.