Pressmeddelande

Ytterligare patentskydd för Ygalo har beviljas i Europa fram till 2032

mars 21, 2017 Regulatorisk

Stockholm — 21 mars 2017 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att det europeiska patentverket (EPO) nyligen utfärdade ett meddelande om att de avser bevilja ytterligare ett Europeiskt patent till Oncoeptides AB.

Patentet (EP2701720) skyddar bland annat den frystorkad beredning med Ygalo som avses att marknadsföras vid ett framtida godkännande. Patentet kan valideras i 38 olika Europeiska länder och har en löptid till april 2032.

Vi känner oss nöjda med att ha fått detta patentbesked. Det är i linje med förväntningarna, men har nu också bekräftats. Det ökar tydligt Ygalo framtida kommersiellt värde över tiden, förutsatt att våra kliniska utvecklingsprogram är framgångsrika. Dessutom ökar sannolikheten för att få ett liknande patentskydd i USA”, säger Jakob Lindberg, vd Oncopeptides.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag i forsknings- och utvecklingsfas som utvecklar cancerläkemedel. Sedan grundandet år 2000 har Bolaget fokuserat på utvecklingen av dess egenutvecklade produktkandidat Ygalo, en innovativ peptidas-potentierad alkylerare för myelom. Ygalo syftar till att möjliggöra bättre behandlingsresultat än etablerade läkemedelsalternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt alternativ för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom. Mer information finns på www.oncopeptides.se.

För mer information, kontakta:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.se 

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2017 kl. 08.45 (CET).