Pressmeddelande

Ytterligare steg i arbetet att förbereda inför en framtida kommersialisering av Ygalo®

november 05, 2018
Stockholm – 5 november 2018 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) kallade idag till en extra bolagsstämma där valberedningen föreslagit en ny kandidat till styrelsen.

Under de senaste åren har Oncopeptides gjort betydande framsteg i utvecklingen av melflufen (Ygalo®) och genomför för närvarande pivotala studier som skall ligga till grund för en framtida registrering. Parallellt med detta fortsätter förberedelserna för att i egen regi, givet godkännande, kommersialisera denna i USA och Europa. Som en del av dessa aktiviteter har valberedningen arbetat vidare för att stärka styrelsens profil med avseende på kommersialisering i allmänhet och den amerikanska marknaden i synnerhet.

Oncopeptides kliniska program med melflufen (Ygalo®) utvecklas på bred front mot att leverera data, följt av en ansökan om marknadsgodkännande givet positiva data och därefter ett potentiellt godkännande. I syfte att komplettera och stärka Oncopeptides styrelse med ytterligare kunskaper om regulatoriska frågeställningar och erfarenheter från godkännandeprocesser har valberedningen identifierat Jennifer Jackson. Det är vår bedömning att Jennifer, som idag är Senior Vice President, Global Regulatory Affairs and Quality Assurance, hos TESARO Inc i Boston, USA, kommer att kunna bli en värdefull ny styrelseledamot. Hon har över 25 års erfarenhet av arbetet med regulatoriska frågor globalt. Hon har även omfattande erfarenhet av godkännandeprocesser både med FDA och EMA inom flera terapeutiska områden, inklusive onkologi med produkter med starka varumärken”, säger Staffan Lindstrand, ordförande i valberedningen för Oncopeptides AB, utsedd av HealthCap VI LP.

Biografi – Jennifer Jackson

Jennifer Jackson är amerikansk medborgare, född 1953. Jennifer är Senior Vice President för Regulatory Affairs och Quality Assurance och medlem av den verkställande ledningsgruppen på TESARO, ett amerikanskt onkologifokuserat bioläkemedelsföretag. Hon har över 25 års omfattande erfarenhet av globala regulatoriska läkemedelsfrågor med framgångsrika utvecklingar och godkännande av läkemedel och bioläkemedel i flera terapeutiska områden, inklusive onkologi. På TESARO Inc har Jennifer byggt upp Regulatory Affairs och Quality-funktionen. Hon hade en central, avgörande roll vid godkännandet av ZEJULA i USA och EU. ZEJULA är en PARP-hämmare för underhållsbehandling av äggstockscancer, en produkt med orphan drug beteckning i USA och EU samt med amerikanska FDA:s genombrottsstatus.  

Före sin anställning hos TESARO var Jennifer Senior Vice President av Regulatory Affairs på Cubist Pharmaceuticals. Hon har tidigare arbetat i seniora regulatoriska roller på Biogen, Vertex och Bristol-Myers Squibb. Hon har en bred erfarenhet av förhandlingar och samarbeten med FDA, EMA och andra internationella tillståndsmyndigheter, både gällande utvecklingsprocessen från preklinisk utveckling till produktgodkännande och kommersialisering av läkemedel och bioläkemedel. 

Jennifer har en Ph.D. i genetik från universitetet i Cornell och hon gjorde sitt postdoktorala arbete på Massachusetts Institute of Technology. Hon är medlem av American Society of Clinical Oncology.

För ytterligare information vänligen kontakta eller besök bolagets hemsida, www.oncopeptides.com

Staffan Lindstrand, Ordförande i Oncopeptides valberedning, utsedd av HealthCap VI L.P. 
E-mail: staffan.lindstrand@healthcap.eu
 

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2018 kl. 13.00.

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen (Ygalo®), en alkylerande peptid, tillhörande en ny läkemedelsklass (Peptidase Enhanced Compounds – PEnCs). Melflufen (Ygalo®) är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Målet med det kliniska utvecklingsprogrammet för melflufen (Ygalo®) är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Melflufen (Ygalo®) kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

För mer information, besök www.oncopeptides.com.