Integritetspolicy

Vi på Oncopeptides uppskattar ditt besök på vår hemsida. Vi vill att du ska veta att vi bryr oss om din integritet och alltid strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Vi vill med vår integritetspolicy informera dig om hur vi kommer att använda dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Hur används dina personuppgifter?

Oncopeptides lagrar och använder de personuppgifter som vi samlar in från dig. Oncopeptides har åtagit sig att skydda din integritet när du besöker denna och Oncopeptides andra webbplatser. Den behandling av personuppgifter som sker när du besöker webbplatserna och använder Oncopeptides tjänster, samt de rättigheter du har enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, beskrivs här. Om inget annat uttryckligen anges när du lämnar personuppgifter ansvarar Oncopeptides AB (publ), org.nr 556596-6438, för behandlingen av dina personuppgifter.

Om du kontaktar oss

Du har möjlighet att ställa frågor, beställa data eller kontakta Oncopeptides via kontakt- och beställningsformulär på hemsidan eller via e-post. När du gör en beställning eller kontaktar oss ber vi dig att ange sådan information som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla din begäran och för fortsatt kontakt i ärendet, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller andra personuppgifter. Oncopeptides använder endast personuppgifterna för att uppfylla det aktuella syftet. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Oncopeptides partners när partnerna har anlitats för att administrera distributionen av relevant material eller information, men kommer inte lämnas ut till andra. I samtliga fall då du lämnar personuppgifter får du mer specificerad information och ger ditt samtycke till hur dina personuppgifter behandlas.

Om du prenumererar på våra pressmeddelanden

Om du väljer att prenumerera på våra pressmeddelanden kommer du att bli ombedd att lämna vissa personuppgifter, till exempel ditt namn och din e-postadress. Din information kommer att användas, baserat på ditt samtycke, för att administrera och ge dig pressmeddelandena. Om du väljer att avsluta din prenumeration raderas dina personuppgifter.

Om du ansöker om utbildningsbidrag

Du kan ansöka om utbildningsbidrag. När du fyller i ansökningsformuläret samlar vi in dina personuppgifter för att kunna granska och behandla din ansökan. Vi samlar in uppgifter om den organisation du företräder, ditt namn, din titel, e-post och telefonnummer (valbart). Vi samlar också in information om vilka ytterligare partners/organisationer som stöttar utbildningen samt övrig information du tillhandahåller genom att exempelvis bifoga dokument till ansökan. Vi vill uppmana dig att endast tillhandahålla sådan information som är nödvändig för ansökan.

Vi lagrar personuppgifterna i ansökningen tills den har granskats. Om din ansökan beviljas lagrar vi avtalet, innehållandes informationen som du lämnat i ansökan, upp till tio år för att tillvarata våra rättsliga intressen vid en eventuell tvist.

Vi stödjer behandlingen på vårt berättigade intresse att kunna förse den organisation du företräder med utbildningsbidrag. Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna granska och behandla din ansökan samt för att kunna upprätta avtalet

Hur skyddas dina personuppgifter?

Oncopeptides har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas mot förstörelse genom misstag, mot eventuella ändringar, obehörig cirkulation av eller obehörig åtkomst till uppgifterna, liksom någon annan typ av obehörig behandling av uppgifterna.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om hur Oncopeptides behandlar dina personuppgifter samt begära en kopia av dina uppgifter. Du kan också begära att din information korrigeras om den är felaktig. I enlighet med tillämplig lag kan du också ha rätt att begära att dina personuppgifter som vi behandlar raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan också begära att vi lämnar ut dina personuppgifter i elektroniskt format. Kontakta oss genom att mejla din förfrågan till privacy@oncopeptides.com eller genom att använda kontaktuppgifterna nedan.

Om du har klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Information om cookies

Läs mer här om hur Oncopeptides använder cookies (elektronisk information om ditt besök på webbplatsen).

Kontaktuppgifter:

Om du har några frågor om Oncopeptides behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud:

Oncopeptides AB (publ)
Att: DPO
Luntmakargatan 46
111 37 Stockholm
Sverige

E-post: privacy@oncopeptides.com