BRIDGE

Fas 2-studien BRIDGE är en öppen, enarmad studie utformad för att utvärdera farmakokinetik, säkerhet och effekt hos melflufen i kombination med dexametason i patienter med multipelt myelom med nedsatt njurfunktion.

Multipelt myelom leder ofta till en försämrad njurfunktion. Avsikten med fas 2-studien BRIDGE är att visa hur melflufen kan användas i patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom som har försämrad njurfunktion.

Studien påbörjades under tredje kvartalet 2018 och omfattade 35 patienter. Studien avslutades i december 2021 och resultaten har presenterats.