Ledningen

Företagsledningen består av Verkställande direktör, Chief Operating Officer, Finanschef, Forskningschef, Chief Medical Officer, Director of Corporate Affairs och Head of Human Resources.

CEO Sofia Heigis, Oncopeptides AB

Sofia Heigis, MSc

Verkställande direktör

Sofia utsågs till vd i augusti 2023.

Sofia började på Oncopeptides i augusti 2020 som Senior Vice President och Global Head Medical Affairs. 2022 utsågs hon till Chief Commercial Officer och Managing Director Tyskland. Sofia var delaktig i att förbereda och genomföra lanseringen av Pepaxto i USA och har lett arbetet med kommersialiseringen av Pepaxti i Europa. Hon har varit medlem av företagsledningen sedan november 2021.

Sofia har en bred erfarenhet från ledande internationella positioner inom Medical Affairs, Regulatory Affairs, Market Ethics, Pharmacovigilance, Real World Evidence och flera roller inom marknadsföring och försäljning inom AstraZeneca, samt har varit delaktig i flera produktlanseringar global och lokalt.

Sofia är legitimerad Apotekare, har en magisterexamen i farmakologi från Göteborgs universitet, inklusive en magisteruppsats i farmakologi från Bond University. Hon har en executive master i strategi och ingår i Ruter Dams affärsnätverk för kvinnliga ledare inom svenskt näringsliv.

Född: 1980

Innehav i Oncopeptides: 86 908 aktier, 236 223 aktierätter* och 96 532 optioner*.

Andra nuvarande uppdrag: –

Portrait of Eva Nordström

Eva Nordström, MSc Pharm

Chief Operating Officer (COO) och vice vd

Eva Nordström utsågs till Head of Clinical Development 2012, Chief Operating Officer 2020 och vice vd 2021. Eva ansvarar för strategiska och operativa frågor inom Biometrics, CMC, Clinical Operations, Global Drug Supply och Preclinical Operations.

Eva har tidigare varit global projektledare på Director och VP nivå på Pharmacia och AstraZeneca, med bas i både Sverige och USA. Hon har lett internationella tvärfunktionella team genom alla faser av läkemedelsutveckling, inklusive fas III och lansering. Eva har haft ansvar för individuella projektstrategier inklusive implementering av dessa samt terapiområdesstrategier, förvaltning av läkemedelspipeline och inlicensiering.

Eva har en apotekarexamen från Uppsala universitet och en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Född: 1970

Innehav i Oncopeptides: 280 464 aktier, 158 369 aktierätter* och 284 113 optioner*.

Andra nuvarande uppdrag: Styrelsemedlem i Oxcia AB, Styrelsesuppleant i Utilica AB.

Henrik Bergentoft - CFO Oncopeptides AB

Henrik Bergentoft, MSc

Finanschef (CFO)

Henrik utsågs till finanschef 2023 och är ansvarig för ekonomi, legal, IT och administration.

Henrik har bred erfarenhet från flera CFO-positioner i noterade bolag; RaySearch Laboratories, C-RAD, MSAB, Nordkom, Aerocrine och Contextvision. Han inledde sin karriär som revisor på Andersen/Deloitte.

Utbildning: Henrik har en Master of science in Business Administration från Uppsala Universitet.

Född: 1974

Innehav i Oncopeptides: 23 332 aktier.

Andra nuvarande uppdrag: –

Portrait of David Augustsson

David Augustsson

Kommunikations- och IR-chef

David Augustsson började på Oncopeptides 2023 som ansvarig för bolagets investerarrelationer, kommunikation och varumärke.

David har en bred erfarenhet från ledande kommunikationsroller i internationella och noterade bolag. Mellan 2016 och 2023 arbetade han för det globala finansbolaget Nasdaq där han ledde kommunikationsteamen för bolagets europeiska verksamhet samt dess globala teknikverksamhet. Han har även arbetat som konsult på ett antal byråer, däribland Prime WeberShandwick samt Hill+Knowlton där han i första hand arbetat med finansiell kommunikation och krishantering. Han är även en regelbunden gästföreläsare inom strategisk kommunikation och krishantering på Berghs School of Communication.

David har en magisterexamen i internationell ekonomi och management från Uppsala universitet och Wirtschaftsuniversität Wien.

Född: 1984

Innehav i Oncopeptides: 16 332 aktier

Andra nuvarande uppdrag: –

Sara Svärdgren, Head of HR at Oncopeptides AB

Sara Svärdgren

Head of Human Resources

Sara började på Oncopeptides i maj 2018 som ansvarig för Human Resources. Sedan maj 2022 är hon medlem i företagsledningen.

Sara har en bred erfarenhet av HR och har arbetat som HR-chef de senaste 10 åren. Innan hon började på Oncopeptides jobbade hon i finansbranschen på Neonet Securities AB.

Sara har studerat personalvetarprogrammet med inriktning på psykologi vid Örebro universitet, samt Stockholms universitet.

Född: 1979

Innehav i Oncopeptides: 85 aktier, 36 476 aktierätter* och 9 498 optioner*.

Andra nuvarande uppdrag:

Stefan Norin, Chief Medical Officer at Oncopeptides AB

Stefan Norin, MD, PhD

Chief Medical Officer (CMO)

Stefan utsågs till Chief Medical Officer i september 2023.

Han började på Oncopeptides i mars 2019 som Clinical Study Physician, utnämnd till Global Clinical Lead 2020, Head of Clinical Development 2022 och Head of Clinical Science 2023.

I sin roll är han ansvarig för forskning och utveckling samt farmakovigilans.

Stefan har en bakgrund som specialist inom internmedicin och hematologi och har 20 års klinisk erfarenhet. Han har en PhD från Karolinska Institutet.

Tidigare roller inkluderar Associate Director, klinisk forskning och utveckling på Medivir AB samt chef för lymfosektionen, Hematologiskt centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Född: 1972

Innehav i Oncopeptides: 9 664 aktier, 40 086 aktierätter* och 11 686 optioner*.

Andra nuvarande uppdrag: –


 

Portrait of Jakob Lindberg

Jakob Lindberg, Med Lic

Senior Forskningsrådgivare till ledningsgruppen

Jakob Lindberg var VD för Oncopeptides från 2011 till juni 2020, samt från november 2021 till januari 2023. Under juli 2020 till november 2021 och mellan januari 2023 och maj 2024 var han Chief Scientific Officer för Oncopeptides. Jakob har tidigare bland annat varit analytiker på Merrill Lynch & Co och konsult på McKinsey & Co. Jakob var medgrundare av Cellectricon, ett företag som tillhandahåller cellbaserade screeningtjänster för att påskynda läkemedelsutveckling, där han även tjänstgjorde som VD.

Jakob har studerat medicin vid Karolinska Institutet. Han har en licentiatexamen i molekylär immunologi och en masterexamen i preklinisk medicin. Han har även en kandidatexamen i ekonomi och administration från Stockholms universitet.

Född: 1972

Innehav i Oncopeptides: 1 959 039 aktier (1 943 739 direkt ägda, 15 300 indirekt ägda genom Lindberg Life-Science AB), 391 922 aktierätter* och 605 081 optioner*.

Andra nuvarande uppdrag: VD för Oncopeptides, Inc,  styrelseledamot för Oncopeptides Incentive AB, styrelseledamot i Affibody Medical AB, Camurus AB och Lindberg Life-Science AB. VD för Lindberg Life-Science AB.

* Optioner och aktierätter berättigar till en aktie per option enligt fastställda villkor.

För mer information och villkor, läs under Bolagsstyrning och Ersättningar.

Innehav i Oncopeptides AB (publ) per den 17 maj 2024.