Aktien

Oncopeptides är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap under handelssymbolen ONCO sedan 22 februari 2017.

Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter.