Medicinsk Information och biverkningsrapportering

E-post: medinfo<at>oncopeptides.com

 

För att rapportera biverkningar
vänligen kontakta oss direkt på:

E-post: safety.report<at>oncopeptides.com

 

För att anmäla ett produktklagomål
vänligen kontakta oss direkt på:

E-post: pqc<at>oncopeptides.com