Medicinsk Information och biverkningsrapportering

E-post: medinfo@oncopeptides.com

 

För att rapportera biverkningar
vänligen kontakta oss direkt på:

E-post: safety.report@oncopeptides.com

 

För att anmäla ett produktklagomål
vänligen kontakta oss direkt på:

E-post: pqc@oncopeptides.com