Aktiekapitalets utveckling

Per den 5 september 2000 uppgick Bolagets registrerade aktiekapital till 100 000 SEK fördelat på 1 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 100 SEK. Därefter har aktiekapitalet förändrats enligt tabellen nedan:

År Transaktion Ökning av aktiekapitalet Ökning av antalet aktier Aktiekapital totalt Antal aktier Kvot-värde
Bildande 100 000 1 000 100 000 1 000 100
2004 Nyemission 60 000 600 160 000 1 600 100
2004 Utbyte konvertibler 3 300 33 163 300 1 633 100
2005 Nyemission 40 000 400 203 300 2 033 100
2006 Nyemission 33 400 334 236 700 2 367 100
2007 Nyemission 16 400 164 253 100 2 531 100
2007 Nyemission 35 600 356 288 700 2 887 100
2009 Nyemission 46 800 468 335 500 3 355 100
2012 Nyemission 28 400 284 363 900 3 639 100
2013 Nyemission 384 700 3 847 748 600 7 486 100
2013 Nyemission 312 600 3 126 1 061 200 10 612 100
2014 Nyemission 132 600 1 326 1 193 800 11 938 100
2014 Nyemission 312 600 3 126 1 506 400 15 064 100
2015 Nyemission 539 600 5 396 2 046 000 20 460 100
2016 Nyemission 403 100 4 031 2 449 100 24 491 100
2016 Uppdelning av aktier 0 22 017 409 2 449 100 22 041 900 0,11
2017 Konvertering av brygglån 295 086,79 2 655 781 2 744 186,79 24 697 681 0,11
2017 Nyemission vid börsnotering inklusive övertilldelningsoption 1 678 704,46 15 108 340 4 422 891,25 39 806 021 0,11
2018/03 Nyemission 442 222,23 3 980 000 4 865 113,48 43 786 021 0,11
2018/08 Optionslösen 29 188,91 262 700 4 894 302,39 44 048 721 0,11
2018/10 Optionslösen 2 400,01 21 600 4 896 702,40 44 070 321 0,11
2018/11 Optionslösen 2 400,01 21 600 4 899 102,41 44 091 921 0,11
2019/01 Nyemission 527 777,79 4 750 000 5 426 880,20 48 841 921 0,11
2019/06 Nyemission 557 222,24 5 015 000 5 984 102,44 53 856 921 0,11
2019/09 Optionslösen 150 565,27 1 355 087 6 134 667,71 55 212 008 0,11
2019/10 Optionslösen 22 378,80 201 409 6 157 046,51 55 413 417 0,11
2020/05 Nyemission* 673 888,91 6 065 000 6 830 935,42 61 478 417 0,11
2020/06 Optionslösen 2 362,89 21 266 6 833 298,31 61 499 683 0,11
2020/07 Nyemission* 692 222,25 6 230 000 7 525 520,56 67 729 683 0,11
2020/07 Optionslösen 4 555,56 41 000 7 530 076,12 67 770 683 0,11
2020/11 Optionslösen 18 781,35 169 032 7 548 857,47 67 939 715 0,11
2021/03 Optionslösen 16 126,69 145 140 7 564 984,16 68 084 855 0,11
2021/03 Nyemission 777 777,81 7 000 000 8 342 761,97 75 084 855 0.11
2021/06 Optionslösen 22 998,46 206 986 8 365 760,43 75 291 841 0,11
2022/03 Optionslösen 1 708,46 15 376 8 367 468,89 75 307 217 0,11
2022/07 Nyemission 1 673 493,74 15 061 443 10 040 962,63 90 368 660 0,11
2022/10 Nyemission 437 845,24 3 940 607 10 478 807,87 94 309 267 0,11
2023/07 Nyemission 24 427,00 219 843 10 503 234,87 94 529 110 0,11
2023/09 Optionslösen 7 886 70 967 10 511 120 94 600 077 0,11

 

* Den 6 maj 2020 beslutade styrelsen att emittera totalt 12 295 000 aktier uppdelat på två tillfällen. 6 065 000 aktier registrerades den 6 maj 2020, resterande 6 230 000 aktier registrerades den 9 juli 2020.