HARBOUR

Schematisk figur över HARBOUR-studien

HARBOUR-studien, OP-113, är en icke-interventionsstudie (NIS), av melfalan flufenamid (melflufen, Pepaxti®) i kombination med dexametason hos patienter med recidiverande och/eller refraktärt multipelt myelom (RRMM) enligt godkänd indikation.

Denna NIS syftar till att observera effekterna av användningen av melflufen, i kombination med dexametason, i klinisk praxis i Tyskland. Patienterna i denna typ av studier kommer att få samma behandling och diagnostiska procedurer som de skulle ha fått om de inte ingick i denna studie.

Studien startade under fjärde kvartalet 2023 och planerar att inkludera upp till 100 patienter i Tyskland i verklig klinisk praxis.

Länk

Läs mer här: German Clinical Trials Register