Elderly couple standing together looking out on the horizon

Bringing hope through science

Artikel med explorativ alkylator-refraktär subgruppsanalys från Oncopeptides OCEAN-studie som observerar längre PFS och OS i melflufen jämfört med pomalidomid publicerad i European Journal of Hematology

En ny artikel som analyserar vetenskapliga data om melflufen, marknadsförd i Europa som Pepaxti, har publicerats i European Journal of Haematology, en internationell tidskrift för spridande av forskning inom hematologi. Resultaten visar fortsatt på effektivitet och en konsekvent säkerhetsprofil hos patienter med alkylator-refraktär sjukdom.

Läs mer samt frågor och svar för investerare

Företagsnyheter

CFO Henrik Bergentoft, Oncopeptides AB

Oncopeptides Chief Financial Officer Henrik Bergentoft tillträder idag

Read more
Sofia Heigis, CEO Oncopeptides AB - Photo Liza Simonsson

Oncopeptides vd Sofia Heigis intervjuad i Di Healthcare

Oncopeptides vd Sofia Heigis berättar om Oncopeptides tillväxtresa i Europa – där bolaget har sitt fokus.

Read more

Tyska priset på Pepaxti publicerat

Oncopeptides har nyligen framgångsrikt kommit överens om ett subventionerat pris för Pepaxti i Tyskland som enligt företagets uppfattning speglar läkemedlets innovation och är i linje med företagets finansiella prognoser.

Read more

Forskningsnyheter

Artikel med explorativ alkylator-refraktär subgruppsanalys från Oncopeptides OCEAN-studie som observerar längre PFS och OS i melflufen jämfört med pomalidomid publicerad i European Journal of Hematology

Read more

Oncopeptides utvalda att presentera ytterligare data från OCEAN-studien vid American Society of Hematology-kongress

Långsiktiga resultat från fas 3-studien OCEAN har accepterats som poster och kommer att presenteras på ASH i San Diego, 9-12 december.

Read more

Oncopeptides publicerar artikel i Journal of Clinical Pharmacology

En ny artikel om farmakokinetik och metabolism av melflufen, marknadsförd i Europa som Pepaxti, hos patienter med relapserande, refraktärt multipelt myelom.

Read more

Investerarnyheter

Oncopeptalks no4 - Q3 Earning edition with CEO Sofia Heigis and Director Corporate Affairs David Augustsson

Fjärde avsnittet av Oncopeptalks med kvartalsrapport-tema

Sofia Heigis, VD, och David Augustsson, Director Corporate Affairs på Oncopeptides, leder denna upplaga av Oncopeptalks.

Read more
Oncopeptalks episode three with Sofia Heigis and David Augustsson

Tredje avsnittet av Oncopeptalks - Medicinska kongresser

David Augustsson, kommunikations- och IR-chef på Oncopeptides, leder det tredje avsnittet av Oncopeptalks tillsammans med vd Sofia Heigis.

Read more

Oncopeptides väljer att avsluta process för typ II-variation för Pepaxti i syfte att optimera patientnytta och aktieägarvärde

Mer information, frågor och svar för investerare samt se andra avsnittet av Oncopeptalks med vd Sofia Heigis och David Augustsson.

Read more
CEO Sofia Heigis - Oncopeptides AB

Publicerad November 8, 2023

Oncopeptides publicerar rapporten för tredje kvartalet 2023

Läs rapport

Ladda ner

”Vi skapar klinisk nytta för patienter”

VD Sofia Heigis

 

Se webcasten

Webcastpresentationen som pdf

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Augustsson
Director Corporate Affairs

david.augustsson@oncopeptides.com
+46 762 29 38 68

 

Oncopeptides AB kommer att publicera Bokslutskommunikén för 2023, den 27 februari 2024.

Pressmeddelande - November 17, 2023

Artikel med explorativ alkylator-refraktär subgruppsanalys från Oncopeptides OCEAN-studie som observerar längre PFS och OS i melflufen jämfört med pomalidomid publicerad i European Journal of Hematology

Läs pressmeddelande

Kommande händelser

2023-12-09 - 2023-12-12

65th ASH Annual Meeting i San Diego, USA

Möte

2024-01-28 - 2024-02-23

Tyst period

Annat

2024-02-27

Bokslutskommuniké 2023

Rapport

Uppdatering kring Oncopeptides överklagande av tillbakadragande i USA

På måndagen deltog Oncopeptides i ett gemensamt möte med Center for Drug Evaluation and Research’s (CDER’s) med Dr Peter Marks som värd. Mötet gav ett tillfälle för båda parter att framföra sin syn på saken.

Mer information och Q&A för investerare

Oncopeptides väljer att avsluta process för typ II-variation för Pepaxti i syfte att optimera patientnytta och aktieägarvärde

Oncopeptalks no 2 with CEO Sofia Heigis

Mer information, Q&A för investerare samt se andra avsnittet av Oncopeptalks med vd Sofia Heigis

Oncopeptides tillkännager framgångsrika prisförhandlingar för Pepaxti i Tyskland

Oncopeptides meddelar idag att efter förhandlingar mellan Oncopeptides och den tyska Riksförbundet för lagstadgade sjukförsäkringskassor (GKV-Spitzenverband), har ett subventionerat pris för Pepaxti avtalats i Tyskland.

Mer information och frågor och svar för investerare

Oncopeptides lanserar ”Oncopeptalks” genom ett samtal med vd Sofia Heigis

Oncopeptalks with Sofia Heigis CEO

Se den första upplagan av Oncopeptalks – en kort företagsuppdatering främst riktad till investerare.

Läs mer och se Oncopeptalks med Sofia Heigis

Ny information om Oncopeptides överklagande i USA:s publicerad

Ytterligare information om den formella begäran från U.S. Food and Drug Administration (FDA) om att frivilligt dra tillbaka Pepaxtos godkännande i USA har gjorts tillgänglig i den offentliga dokumentationen.

Mer information samt frågor och svar för investerare

Sofia Heigis video at Aktiespararna

Vd Sofia Heigis presenterade för Aktiespararna på Aktiedagen i Stockholm

Den 19 september presenterade Sofia Heigis för Aktiespararna på Aktiedagen i Stockholm. Under sin presentation, följt av en frågestund, gick Sofia igenom några aktuella händelser inklusive CHMP´s beslut att rekommendera ett godkännande för Pepaxti för tidigare linjer.

Läs mer och se den inspelade presentationen

CHMP ger positivt besked om typ II-variation för att utvidga den terapeutiska indikationen av Pepaxti baserat på resultat av OCEAN-studie

Den 14 september meddelade Oncopeptides att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs kommitté för humanläkemedel, CHMP, efter en vetenskaplig bedömning lämnat ett positivt yttrande på Oncopeptides ansökan om tidigare behandlingslinjer för patienter med relapsande, refraktärt multipelt myelom.

Läs mer och Q&A för investerare

Oncopeptides publicerar artikel om NK-stimulerare i New Biotechnology

En ny artikel, som beskriver en uppsättning affibody-baserade NK-stimulerare som använder B-cellsmognadsantigen (BCMA) som modellantigen för att adressera multipelt myelom, har publicerats online av New Biotechnology, den officiella tidningen för European Federation of Biotechnology (EFB).

Läs mer, länk till artikeln och Q&A

Oncopeptides publicerar två artiklar med resultat från studierna ANCHOR och LIGHTHOUSE i Haematologica

Oncopeptides meddelade den 4 september att nya vetenskapliga data om melflufen, marknadsfört i Europa som Pepaxti, har publicerats i Haematologica, en publikation som rapporterar om viktiga resultat inom hematologi.

Mer information och frågor och svar

Stefan Norin utnämnd till Chief Medical Officer på Oncopeptides

Oncopeptides meddelar idag att Stefan Norin har befordrats till ny Chief Medical Officer (CMO) på Oncopeptides, med omedelbar effekt. Stefan började på Oncopeptides i mars 2019 som Clinical Study Phycisian, blev utnämnd till Global Clinical Lead 2020, Head of Clinical Development 2022 och Head of Clinical Science 2023.

Läs mer

Information gällande Oncopeptides överklagande i USA publicerad

Den 25 augusti 2023 har mer information om den formella begäran från U.S. Food and Drug Administration (FDA) om att frivilligt dra tillbaka Pepaxtos godkännande i USA har gjorts tillgänglig av FDA.

Bland de offentliga dokumenten finns bland annat ett detaljerat överklagandedokument som beskriver Oncopeptides argument för varför Pepaxto bör stanna kvar på den amerikanska marknaden som ett viktigt behandlingsalternativ för patienter med multipelt myelom i senare behandlingslinjer.

Mer information och Q&A

CEO Sofia Heigis

Sofia Heigis utsedd till VD

Den 7 augusti 2023 meddelade Oncopeptides att styrelsen utsett Sofia Heigis till vd för Oncopeptides och ersätter Monica Shaw. Dessa förändringar gäller omgående.

Läs pressmeddelandet

Uppdatering efter förra veckans CHMP-möte

Efter CHMP-mötet den 19-22 juni vill Oncopeptides förtydliga att processen kring bolagets typ II-variationsansökan löper enligt plan, och vi svarar för närvarande på de sista frågorna från Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Vi förväntar oss ett yttrande under tredje kvartalet 2023.

Oncopeptides genomför första försäljningar av Pepaxti i Grekland

Oncopeptides meddelar idag att bolaget genomfört sina första försäljningar av sin flaggskeppsprodukt Pepaxti i Grekland via mekanismen för individuell licensförsäljning. Försäljningarna möjliggjordes genom Oncopeptides partnerskap med Ariti S.A., ett bolag specialiserat på leverans till medicin- och farmaindustrin i Grekland.

Läs mer

Holger Lembrér, CFO

Holger Lembrér lämnar rollen som Chief Financial Officer på Oncopeptides

Den 14 juni 2023 meddelade Oncopeptides att Holger Lembrér, Chief Financial Officer, CFO, har beslutat att lämna Oncopeptides för att anta en ny position i ett annat bolag. Holger utsågs till CFO i januari 2023. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll fram till december eller till dess att en ny CFO tillträder. En rekryteringsprocess kommer att inledas omgående.

Läs pressmeddelandet

David Augustsson - Director of Corpporate Affairs

Oncopeptides utser David Augustsson till chef för kommunikation och strategi

Oncopeptides AB meddelade idag att David Augustsson har utsetts till chef för Corporate Affairs. Som en del av företagets ledningsgrupp kommer David att ansvara för företagets kommunikation, med ambitionen att stärka relationen med företagets breda investerarbas, och även driva ansträngningarna att omforma företagets strategi och bidra i genomförandet av den.

Läs mer

Bolagsstämma 25 maj

Under torsdagen den 25 maj höll Oncopeptides sin stämma för 2023. Se presentationen som hölls av bolagets vd Monica Shaw här intill, eller följ länken för ytterligare information, bland annat en sammanfattning av stämman och den filmade frågestunden.

Läs mer

Årsredovisning 2022 Oncopeptides AB

Publicerad April 25, 2023

Oncopeptides publicerar årsredovisningen för 2022

Läs rapport

Ladda ner

Årsredovisning 2022

Vd-ord – Vi skapar klinisk nytta för patienter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Augustsson
Director Corporate Affairs
david.augustsson@oncopeptides.com
+46 762 29 38 68

Senior Hispanic man in wheelchair, with adult son

Oncopeptides vision

”Oncopeptides brings hope to patients through passionate people, innovative science and transformative medicines”

Oncopeptides value words in the Oncopeptides logo

Kultur & värderingar

Vi är ett forskningsdrivet entreprenörsbolag som arbetar målmedvetet för att ta fram innovationer till patienter med stora medicinska behov och förbättra deras livskvalitet.

Läs mer

Innovationsresan

Oncopeptides AB (publ) bildades 2000 för att utveckla cancerläkemedel baserat på forskning från några av Sveriges ledande cancerforskare och forskningsinstitut.

Läs mer

Oncopeptides via e-post