Prövarinitierade studier

Oncopeptides är ett företag drivet av vetenskap och som värdesätter samarbeten över gränserna.

För att förbättra patientvård och användningen av mediciner kan Oncopeptides överväga att stödja en Prövarinitierad Studie ekonomiskt och/eller genom att tillhandahålla studieläkemedel. I dessa studier är det en läkare eller en forskare som är sponsor. Målet är att främja den medicinska och vetenskapliga kunskapen om en produkt som utvecklats av Oncopeptides.

Vi uppmuntrar forskare att skicka in förslag på möjliga framtida Prövarinitierade Studier genom att maila till: iit@oncopeptides.com.

Intresseområden:

  • Real World Evidence (RWE) och livskvalitet hos patienter med multipelt myelom inklusive icke-interventionella studier
  • Medicinskt relevanta frågeställningar kring användning av Melfufen i specifika undergrupper, behandlingssekvens mm
  • Undersökande och hypotesgenererande frågeställningar
  • Perifer administrering – upprepad dosering
  • Head-to-head studie inklusive mot andra alkylatorer
  • Trippel/Kvadrupel kombinationer