Aktieägarstruktur

 

Största aktieägarna

Namn ONCO ONCO C Förändring Kapital Röster Verifierat
HealthCap VIII L.P. 27 296 255 23 509 948 12,68% 12,91% 2024-05-29
Avanza Pension 17 046 492 13 622 462 7,92% 8,06% 2024-05-29
HealthCap VI L.P. 14 114 476 1 495 396 6,56% 6,68% 2024-05-29
Redmile Group LLC 13 949 670 7 971 240 6,48% 6,60% 2024-05-31
Nordnet Pensionsförsäkring 10 510 123 10 091 319 4,88% 4,97% 2024-06-04
Stiftelsen Industrifonden 8 285 258 3,85% 3,92% 2024-05-31
Handelsbanken Fonder 5 304 475 3 396 576 2,47% 2,51% 2024-05-31
Oncopeptides AB 4 160 450 1,93% 0,20% 2024-05-29
SEB Fonder 3 725 504 1 989 480 1,88% 1,92% 2024-05-29
Hans Edvin Öhman 2 053 060 1 802 060 0,95% 0,97% 2024-05-29
Jakob Lindberg 1 924 039 1 090 708 0,89% 0,92% 2024-05-29
AS Clipper 1 385 516 1 385 516 0,64% 0,66% 2024-05-29
Johan Zetterstedt 1 300 000 800 000 0,60% 0,61% 2024-05-29
Handelsbanken Liv Försäkring AB 993 825 476 796 0,46% 0,47% 2024-05-29
Per Wold-Olsen 908 565 519 180 0,42% 0,43% 2024-05-03
Atlant Fonder 906 371 906 371 0,42% 0,43% 2024-05-29
Swedbank Försäkring 856 807 424 024 0,40% 0,41% 2024-05-29
Ingrid Hedbom 780 000 620 000 0,36% 0,37% 2024-05-29
Nordea Liv & Pension 743 628 440 960 0,35% 0,35% 2024-05-29
Magnus Karlsson 719 780 421 336 0,33% 0,34% 2024-05-29
Tigerstaden AS 604 248 604 248 0,35% 0,35% 2024-05-29
FCG Fonder 597 402 362 739 0,28% 0,28% 2024-05-31
Douglas Storckenfeldt 550 000 340 000 0,26% 0,26% 2024-05-29
Madeleine Lennhammer 535 478 370 272 0,25% 0,25% 2024-05-29
Storebrand Fonder 526 824 301 036 0,24% 0,25% 2024-05-31
Dominik Andelic 472 500 472 500 0,22% 0,22% 2024-05-29
Total 25 116 090 296 4 160 450 56,03% 55,25%
Övriga 94 935 500 0 43,97% 44,75%
Total 211 025 796 4 160 450 100,00% 100,00%

Ägare per sektor

Landsfördelning

Fördelning av aktier