Young man sits in sofa and talks with an old man

Oncopeptides i fokus

Oncopeptides är ett globalt biotechbolag inriktat på forskning, utveckling och kommersialisering av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar.

Oncopeptides vision är att ingjuta hopp hos patienter genom engagerade medarbetare, innovativ forskning och transformativa läkemedel.

Vi är forskningsdrivna, entreprenörsinriktade och fast beslutna att se till att patienter med sjukdomar där det finns stora medicinska behov får tillgång till innovativa läkemedel.

Oncopeptides första läkemedel Pepaxti har fått ett fullt godkännande för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom i Europa. Pepaxto har ett villkorat godkännande i USA, men marknadsförs för närvarande inte på den amerikanska marknaden.

Vårt innovativa läkemedel bygger på den patentskyddade plattformen för peptidlänkande läkemedel, PDC, och erbjuder patienter robust effektivitet, minskar behandlingsbördan och upprätthåller livskvaliteten.

Vår forskningsportfölj inkluderar läkemedelskandidater som bygger på PDC-plattformen och plattformen för små polypeptidbaserade NKcellstimulerare, SPiKE.

Vi har en värderingsdriven kultur och inkluderande organisation som välkomnar människor med olika bakgrund och perspektiv.

Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, vi har 55 medarbetare och en modern anläggning för preklinisk läkemedelsutveckling i Solna.

Oncopeptides är listade på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO.

Innovationsresan

Oncopeptides AB (publ) bildades 2000 för att utveckla cancerläkemedel baserat på forskning från några av Sveriges ledande cancerforskare och forskningsinstitut.

Läs mer

Strategi

Det fulla marknadsgodkännandet för Pepaxti i Europa sätter scenen för Oncopeptides strategiska inriktning och gör det möjligt för oss att ge patienter med multipelt myelom tillgång till ett innovativt läkemedel som kan minska behandlingsbördan och förbättra livskvaliteten.

Läs mer

Bolagsstyrning

Oncopeptides har ett antal policydokument och manualer som innehåller regler och rekommendationer och ger vägledning i Bolagets verksamhet samt för dess medarbetare. Interna styrdokument omfattar styrelsens arbetsordning, VD-instruktion samt instruktion för ekonomisk rapportering.

Läs mer