Portrait of a Mature African American man.

Oncopeptides i fokus

Oncopeptides är ett biotechbolag inriktat på forskning, utveckling och kommersialisering av riktade terapier för svårbehandlade cancersjukdomar.

Oncopeptides vision är att ingjuta hopp hos patienter genom engagerade medarbetare, innovativ forskning och transformativa läkemedel.

Vi är forskningsdrivna, entreprenörsinriktade och fast beslutna att se till att patienter med sjukdomar där det finns stora medicinska behov får tillgång till innovativa läkemedel.

Oncopeptides första läkemedel Pepaxti har fått ett fullt godkännande för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom i Europa.

Vårt första innovativa läkemedel bygger på den patentskyddade plattformen för peptidlänkande läkemedel, PDC, och erbjuder patienter robust effektivitet, minskar behandlingsbördan och upprätthåller livskvaliteten.

Vår forskningsportfölj inkluderar andra läkemedelskandidater som bygger på PDC-plattformen samt även plattformen för små polypeptidbaserade NK-cellstimulerare, SPiKE.

Vi har en värderingsdriven kultur och inkluderande organisation som välkomnar människor med olika bakgrund och perspektiv.

Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, vi har runt 75 medarbetare och en modern anläggning för preklinisk läkemedelsutveckling i Solna.

Oncopeptides är noterade på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO.

Företagsnyheter

Se alla våra senaste företagsnyheter.

Till arkivet

Oncopeptides value words in the Oncopeptides logo

Kultur & värderingar

Oncopeptides är ett forskningsdrivet entreprenörsbolag som arbetar målmedvetet för att ta fram innovationer till patienter med stora medicinska behov och förbättra deras livskvalitet.

Oncopeptides har vi en värderingsdriven kultur och en inkluderande organisation som välkomnar människor med olika bakgrund och perspektiv.

Läs mer

Innovationsresan

Oncopeptides AB (publ) bildades 2000 för att utveckla cancerläkemedel baserat på forskning från några av Sveriges ledande cancerforskare och forskningsinstitut.

Läs mer om vår historia

Strategi

Marknadsgodkännandet för Pepaxti i Europa är grunden för Oncopeptides strategi och gör det möjligt för oss att ge patienter med multipelt myelom tillgång till ett innovativt läkemedel som kan minska behandlingsbördan och förbättra livskvaliteten.

Utöver den europeiska försäljningen har Oncopeptides ett antal värdedrivare i nästa steg som ska driva företaget in i framtiden: försäljning av Pepaxti utanför Europa samt bolagets innovationspipeline.

Läs mer

Styrelsen

Efter bolagsstämman är styrelsen företagets högsta beslutande organ.

Läs mer

Ledningen

Företagsledningen består av Verkställande direktör, Chief Operating Officer, Finanschef, Forskningschef, Chief Medical Officer, Director of Corporate Affairs och Head of Human Resources.

Läs mer

Bolagsstyrning

Oncopeptides har ett antal policydokument och manualer som innehåller regler och rekommendationer och ger vägledning i Bolagets verksamhet samt för dess medarbetare. Interna styrdokument omfattar styrelsens arbetsordning, vd-instruktion samt instruktion för ekonomisk rapportering.

Läs mer

Hållbarhet

Att vara ett ansvarsfullt och hållbart bolag är viktigt för Oncopeptides. Det genomsyrar vår affärsverksamhet och våra relationer till medarbetare och intressenter i samhället i stort.

Läs mer

Karriär

Vi är ett globalt biotechbolag som strävar efter att attrahera, behålla och utveckla några av de mest kompetenta personerna i branschen.

Läs mer