Image of CSO Jakob Lindberg's tattoo of the melflufen molecule.

Forskningsnyheter

Filtrera på år

Oncopeptides PORT-studie visar att perifer venös administrering av Pepaxti är lika säker som central venös administrering

1 mars 2024
Oncopeptides AB meddelar idag att en ny vetenskaplig artikel om melflufen, marknadsförd i Europa som Pepaxti, nyligen publicerades i den expertgranskade medicinska tidskriften Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia
Läs mer

Pepaxti bibehåller hälsorelaterad livskvalitet visar OCEAN-studien, artikel publicerad i Haematologica

29 februari 2024
Oncopeptides meddelar idag att en ny artikel som analyserar hälsorelaterad livskvalitet hos patienter som behandlas med melflufen, marknadsfört i Europa som Pepaxti, har publicerats i Haematologica.
Läs mer

Typ IB-variationsprocess avslutad – ursprunglig indikation kvarstår med perifer administrering inkluderad

7 februari 2024
Oncopeptides har nyligen mottagit ett positivt yttrande från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för att återgå till den ursprungligen godkända indikationen för Pepaxti. Detta innebär att det tidigare kommunicerade beslutet att avstå från processen för att utöka indikationen nu har genomförts fullt ut.
Läs mer

Artikel med explorativ alkylator-refraktär subgruppsanalys från Oncopeptides OCEAN-studie som observerar längre PFS och OS i melflufen jämfört med pomalidomid publicerad i European Journal of Hematology

17 november 2023
17 november 2023 - Resultaten visar fortsatt på effektivitet och en konsekvent säkerhetsprofil hos patienter med alkylator-refraktär sjukdom.
Läs mer

Oncopeptides utvalda att presentera ytterligare data från OCEAN-studien vid American Society of Hematology-kongress

13 november 2023
13 november 2023. Långsiktiga resultat från fas 3-studien OCEAN har accepterats som poster och kommer att presenteras på ASH i San Diego, 9-12 december.
Läs mer

Oncopeptides publicerar artikel i Journal of Clinical Pharmacology

23 oktober 2023
23 oktober 2023. En ny artikel om farmakokinetik och metabolism av melflufen, marknadsförd i Europa som Pepaxti, hos patienter med relapserande, refraktärt multipelt myelom.
Läs mer

Oncopeptides publicerar artikel om NK-stimulerare i New Biotechnology

12 september 2023
En ny artikel, som beskriver en uppsättning affibody-baserade NK-stimulerare som använder B-cellsmognadsantigen (BCMA) som modellantigen för att adressera multipelt myelom, har publicerats online inför novembernumret av New Biotechnology, den officiella tidningen för European Federation of Biotechnology (EFB). Artikeln finner bland annat att dubbla engagerare är effektiva för att aktivera vilande NK-celler och inducera BCMA-beroende dödande av MM-celler.
Läs mer

Oncopeptides publicerar två artiklar med resultat från studierna ANCHOR och LIGHTHOUSE i Haematologica

4 september 2023
Stockholm – 4 september 2023 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att nya vetenskapliga data om melflufen, marknadsfört i Europa som Pepaxti, har publicerats i Haematologica, en publikation som rapporterar om viktiga resultat...
Läs mer