Image of CSO Jakob Lindberg's tattoo of the melflufen molecule.

Forskningsnyheter

Filtrera på år

Artikel med explorativ alkylator-refraktär subgruppsanalys från Oncopeptides OCEAN-studie som observerar längre PFS och OS i melflufen jämfört med pomalidomid publicerad i European Journal of Hematology

november 17, 2023
En ny artikel som analyserar vetenskapliga data om melflufen, marknadsförd i Europa som Pepaxti, har publicerats i European Journal of Haematology, en internationell tidskrift för spridande av forskning inom hematologi. Resultaten visar fortsatt på effektivitet och en konsekvent säkerhetsprofil hos patienter med alkylator-refraktär sjukdom.
Läs mer

Oncopeptides utvalda att presentera ytterligare data från OCEAN-studien vid American Society of Hematology-kongress

november 13, 2023
Oncopeptides meddelar att långsiktiga resultat från bolagets Fas 3-studie OCEAN har accepterats som poster och kommer att presenteras på kongressen American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and Exhibition. Kongressen äger rum i San Diego mellan 9-12 december.
Läs mer

Oncopeptides publicerar artikel i Journal of Clinical Pharmacology

oktober 23, 2023
En ny artikel om farmakokinetik och metabolism av melflufen, marknadsförd i Europa som Pepaxti, hos patienter med relapserande, refraktärt multipelt myelom publicerades nyligen i Journal of Clinical Pharmacology, en tidskrift som tillhandahåller läkare, farmaceuter, forskare och läkemedelsutvecklare ett forum för att presentera forskning inom alla aspekter av klinisk farmakologi.
Läs mer

Oncopeptides publicerar artikel om NK-stimulerare i New Biotechnology

september 12, 2023
En ny artikel, som beskriver en uppsättning affibody-baserade NK-stimulerare som använder B-cellsmognadsantigen (BCMA) som modellantigen för att adressera multipelt myelom, har publicerats online inför novembernumret av New Biotechnology, den officiella tidningen för European Federation of Biotechnology (EFB). Artikeln finner bland annat att dubbla engagerare är effektiva för att aktivera vilande NK-celler och inducera BCMA-beroende dödande av MM-celler.
Läs mer

Oncopeptides publicerar två artiklar med resultat från studierna ANCHOR och LIGHTHOUSE i Haematologica

september 4, 2023
Stockholm – 4 september 2023 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att nya vetenskapliga data om melflufen, marknadsfört i Europa som Pepaxti, har publicerats i Haematologica, en publikation som rapporterar om viktiga resultat...
Läs mer