Woman hugging man at the breakfast table

Investerare

Oncopeptides är angelägna om att säkerställa att analytiker, investerare, aktieägare och finansiella medier får korrekt information för att öka förståelsen för vår verksamhet.

 

Företagsnyheter

CFO Henrik Bergentoft, Oncopeptides AB

Oncopeptides Chief Financial Officer Henrik Bergentoft tillträder idag

Read more
Sofia Heigis, CEO Oncopeptides AB - Photo Liza Simonsson

Oncopeptides vd Sofia Heigis intervjuad i Di Healthcare

Oncopeptides vd Sofia Heigis berättar om Oncopeptides tillväxtresa i Europa – där bolaget har sitt fokus.

Read more

Tyska priset på Pepaxti publicerat

Oncopeptides har nyligen framgångsrikt kommit överens om ett subventionerat pris för Pepaxti i Tyskland som enligt företagets uppfattning speglar läkemedlets innovation och är i linje med företagets finansiella prognoser.

Read more

Uppdatering kring Oncopeptides överklagande av tillbakadragande i USA

På måndagen den 2 oktober deltog Oncopeptides i ett gemensamt möte med Center for Drug Evaluation and Research's (CDER's) med Dr Peter Marks som värd. Mötet gav ett tillfälle för båda parter att framföra sin syn på saken. Materialet som användes, inklusive mötesanteckningar, kommer att läggas upp i den offentliga docketen, vi har ingen information om när.

Read more

Forskningsnyheter

Artikel med explorativ alkylator-refraktär subgruppsanalys från Oncopeptides OCEAN-studie som observerar längre PFS och OS i melflufen jämfört med pomalidomid publicerad i European Journal of Hematology

Read more

Oncopeptides utvalda att presentera ytterligare data från OCEAN-studien vid American Society of Hematology-kongress

Långsiktiga resultat från fas 3-studien OCEAN har accepterats som poster och kommer att presenteras på ASH i San Diego, 9-12 december.

Read more

Oncopeptides publicerar artikel i Journal of Clinical Pharmacology

En ny artikel om farmakokinetik och metabolism av melflufen, marknadsförd i Europa som Pepaxti, hos patienter med relapserande, refraktärt multipelt myelom.

Read more

Oncopeptides publicerar artikel om NK-stimulerare i New Biotechnology

En ny artikel, som beskriver en uppsättning affibody-baserade NK-stimulerare som använder B-cellsmognadsantigen (BCMA) som modellantigen för att adressera multipelt myelom, har publicerats online inför novembernumret av New Biotechnology, den officiella tidningen för European Federation of Biotechnology (EFB). Artikeln finner bland annat att dubbla engagerare är effektiva för att aktivera vilande NK-celler och inducera BCMA-beroende dödande av MM-celler.

Read more

Investerarnyheter

Oncopeptalks no4 - Q3 Earning edition with CEO Sofia Heigis and Director Corporate Affairs David Augustsson

Fjärde avsnittet av Oncopeptalks med kvartalsrapport-tema

Sofia Heigis, VD, och David Augustsson, Director Corporate Affairs på Oncopeptides, leder denna upplaga av Oncopeptalks.

Read more
Oncopeptalks episode three with Sofia Heigis and David Augustsson

Tredje avsnittet av Oncopeptalks - Medicinska kongresser

David Augustsson, kommunikations- och IR-chef på Oncopeptides, leder det tredje avsnittet av Oncopeptalks tillsammans med vd Sofia Heigis.

Read more

Oncopeptides väljer att avsluta process för typ II-variation för Pepaxti i syfte att optimera patientnytta och aktieägarvärde

Mer information, frågor och svar för investerare samt se andra avsnittet av Oncopeptalks med vd Sofia Heigis och David Augustsson.

Read more

Oncopeptides lanserar "Oncopeptalks" genom ett samtal med vd Sofia Heigis

David Augustsson, Director, Corporate Affairs på Oncopeptides, leder den första upplagan av Oncopeptalks – en kort företagsuppdatering främst riktad till investerare där olika medlemmar i Oncopeptides-teamet kommer att kunna svara på frågor och ta upp ämnen som intresserar bolagets investerare.

Read more
CEO Sofia Heigis - Oncopeptides AB

Publicerad November 8, 2023

Oncopeptides publicerar rapporten för tredje kvartalet 2023

Läs rapport

Ladda ner

”Vi skapar klinisk nytta för patienter”

VD Sofia Heigis

 

Se webcasten

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Augustsson
Director Corporate Affairs

david.augustsson@oncopeptides.com
+46 762 29 38 68

Bokslutskommuniké 2023, 27 februari 2024

Pressmeddelande - November 17, 2023

Artikel med explorativ alkylator-refraktär subgruppsanalys från Oncopeptides OCEAN-studie som observerar längre PFS och OS i melflufen jämfört med pomalidomid publicerad i European Journal of Hematology

Läs pressmeddelande

Kalendarium

2023-12-09 - 2023-12-12

65th ASH Annual Meeting i San Diego, USA

Möte

2024-01-28 - 2024-02-23

Tyst period

Annat

2024-02-27

Bokslutskommuniké 2023

Rapport

Ny information om Oncopeptides överklagande i USA:s publicerad

Ytterligare information om den formella begäran från U.S. Food and Drug Administration (FDA) om att frivilligt dra tillbaka Pepaxtos godkännande i USA har gjorts tillgänglig i den offentliga dokumentationen.

Mer information samt frågor och svar för investerare

Oncopeptalks med Sofia Heigis den 20 september 2023

Oncopeptides lanserar ”Oncopeptalks” genom ett samtal med vd Sofia Heigis

Se den första upplagan av Oncopeptalks – en kort företagsuppdatering främst riktad till investerare där olika medlemmar i Oncopeptides-teamet kommer att kunna svara på frågor och ta upp ämnen som intresserar bolagets investerare.

Läs mer och se Oncopeptalks med Sofia Heigis

Sofia Heigis video at Aktiespararna

Vd Sofia Heigis presenterade för Aktiespararna på Aktiedagen i Stockholm

Den 19 september presenterade Sofia Heigis för Aktiespararna på Aktiedagen i Stockholm. Under sin presentation, följt av en frågestund, gick Sofia igenom några aktuella händelser inklusive CHMP´s beslut att rekommendera ett godkännande för Pepaxti för tidigare linjer.

Läs mer och se den inspelade presentationen

CHMP ger positivt besked om typ II-variation för att utvidga den terapeutiska indikationen av Pepaxti baserat på resultat av OCEAN-studie

Den 14 september meddelade Oncopeptides att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs kommitté för humanläkemedel, CHMP, efter en vetenskaplig bedömning lämnat ett positivt yttrande på Oncopeptides ansökan om tidigare behandlingslinjer för patienter med relapsande, refraktärt multipelt myelom (RRMM). Yttrandet från CHMP kommer nu att skickas till Europeiska kommissionen för ett slutgiltigt beslut.

Läs mer och Q&A för investerare

Oncopeptides publicerar artikel om NK-stimulerare i New Biotechnology

En ny artikel, som beskriver en uppsättning affibody-baserade NK-stimulerare som använder B-cellsmognadsantigen (BCMA) som modellantigen för att adressera multipelt myelom, har publicerats online inför novembernumret av New Biotechnology, den officiella tidningen för European Federation of Biotechnology (EFB). Artikeln finner bland annat att dubbla engagerare är effektiva för att aktivera vilande NK-celler och inducera BCMA-beroende dödande av MM-celler.

Läs mer, länk till artikeln och Q&A

Oncopeptides publicerar två artiklar med resultat från studierna ANCHOR och LIGHTHOUSE i Haematologica

Oncopeptides meddelar idag, 4 september 2023, att nya vetenskapliga data om melflufen, marknadsfört i Europa som Pepaxti, har publicerats i Haematologica, en publikation som rapporterar om viktiga resultat inom hematologi. Den publicerade datan från studierna ANCHOR och LIGHTHOUSE ger ytterligare vetenskapligt stöd för de kliniska fördelarna med melflufen och dexametason i kombination med daratumumab eller bortezomib vid relapsande, refraktärt, multipelt myelom (RRMM).

Mer information och frågor och svar

CEO Sofia Heigis

Sofia Heigis utsedd till VD

Den 7 augusti 2023 meddelade Oncopeptides att styrelsen utsett Sofia Heigis till vd för Oncopeptides och ersätter Monica Shaw. Dessa förändringar gäller omgående.

Läs pressmeddelandet

Uppdatering efter förra veckans CHMP-möte

Efter CHMP-mötet den 19-22 juni vill Oncopeptides förtydliga att processen kring bolagets typ II-variationsansökan löper enligt plan, och vi svarar för närvarande på de sista frågorna från Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Vi förväntar oss ett yttrande under tredje kvartalet 2023.

Oncopeptides genomför första försäljningar av Pepaxti i Grekland

Oncopeptides meddelar idag att bolaget genomfört sina första försäljningar av sin flaggskeppsprodukt Pepaxti i Grekland via mekanismen för individuell licensförsäljning. Försäljningarna möjliggjordes genom Oncopeptides partnerskap med Ariti S.A., ett bolag specialiserat på leverans till medicin- och farmaindustrin i Grekland..

Read more

David Augustsson - Director of Corpporate Affairs

Oncopeptides utser David Augustsson till chef för kommunikation och strategi

Oncopeptides AB meddelade idag att David Augustsson har utsetts till chef för Corporate Affairs. Som en del av företagets ledningsgrupp kommer David att ansvara för företagets kommunikation, med ambitionen att stärka relationen med företagets breda investerarbas, och även driva ansträngningarna att omforma företagets strategi och bidra i genomförandet av den.

Läs mer

Bolagsstämma 25 maj

Under torsdagen den 25 maj höll Oncopeptides sin stämma för 2023. Se presentationen som hölls av bolagets vd Monica Shaw här intill, eller följ länken för ytterligare information, bland annat en sammanfattning av stämman och den filmade frågestunden.

Läs mer

David Augustsson - Director of Corporate Affairs

Investerarkontakt

 

David Augustsson

Director of Corporate Affairs

david.augustsson@oncopeptides.com
+46 762 29 38 68

Annual Report 2022 Oncopeptides AB

Publicerad April 25, 2023

Oncopeptides publicerar årsredovisningen för 2022

Läs rapport

Ladda ner

Årsredovisning 2022

Vd-ord – Vi skapar klinisk nytta för patienter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Augustsson
Director Corporate Affairs
david.augustsson@oncopeptides.com
+46 762 29 38 68

CEO Sofia Heigis and CFO Henrik Bergentoft

Presentationer, webcasts och transcripts

Se våra senaste Investerar presentationer, webcasts, transcripts och intervjuer.

Till arkivet

Oncopeptides via e-post