Oncopeptides laboratory

Produkt

Regulatoriskt nuläge

Det regulatoriska nuläget ger aktuell information om bolagets försäljningstillstånd och regulatoriska ansökningar.

Läs mer

Program för att skapa tillgång till melflufen

Oncopeptides har etablerat två program för att ge lämpliga patienter med multipelt myelom tillgång till melfalan flufenamid (melflufen). Ett kriterium är att patienterna saknar andra behandlingsalternativ och inte kan få access till melflufen kommersiellt eller genom kliniska prövningar.

Läs mer om våra accessprogram