Vår strategi framåt

Det fulla marknadsgodkännandet för Pepaxti i Europa sätter scenen för Oncopeptides strategiska inriktning och gör det möjligt för oss att ge patienter med multipelt myelom tillgång till ett innovativt läkemedel som kan minska behandlingsbördan och förbättra livskvaliteten.

En växande andel av patienterna med multipelt myelom är trippelklassrefraktära. Deras sjukdom har blivit resistent mot de tre största läkemedelsklasserna. Det finns ett tydligt medicinskt behov, främst hos äldre patienter som behöver tillgängliga behandlingar. Vår strategi baseras på fem pelare och stödjer bolagets övergripande vision att ingjuta hopp hos patienter genom vetenskap.

Finansiell disciplin

Vi strävar efter att säkerställa att bolaget har en uthållig kassa och eget kapital vid slutet av 2023. Vi har en god kassa om 345 MSEK och om man inkluderar lånefaciliteten från EIB, så ser vi inga utmaningar när det gäller likviditeten för 2023. När det gäller utvecklingen av eget kapital, så beror den på försäljningsutvecklingen, hur mycket vi investerar i kommersialisering, samt forskning och utveckling.

Lansering i Tyskland

Vi strävar efter att läkare och betalare ska föredra Pepaxti för äldre patienter med relapserande, refraktärt, multipelt myelom. Vi lanserar Pepaxti med ett patientfokuserat team, som är fast beslutna att bidra med ny vetenskap som gör nytta för rätt patienter. Teamet har ett stort nätverk, har gedigen vetenskaplig kompetens, gott affärsmannaskap och bidrar till ett betydande vetenskapligt genomslag.

Geografisk utvidgning

Vi strävar efter att skapa access på nyckelmarknader och utvärdera nya möjligheter baserat på deras potential. Vi har inlett en analys av marknadstillgänglighet, samt utvecklar pris och strategier för nyckelmarknader. Detta möjliggör en riktad geografisk expansion i Europa. Analysen kommer också att utgöra ett underlag för ja/ nej-beslut om vilka andra marknader som vi ska kommersialisera produkten på.

Utveckling av forskningsportföljen

Vi strävar efter att driva på utvecklingen av läkemedelskandidater för svårbehandlade hematologiska sjukdomar där det finns ett betydande medicinskt behov. Vi ska utvärdera möjliga indikationer baserat på sannolikheten för vetenskaplig och kommersiell framgång, vilket kan underlätta att gå in i nya indikationer. Läkemedelskandidaterna är baserade på den peptidlänkade läkemedelsplattformen, PDC, samt plattformen för NK-cellstimulerare, SPiKE.

Människor och kultur

Vi strävar efter att skapa engagemang och attraktionskraft genom vår vision och våra värderingar. Vi agerar med entreprenörsanda och är övertygade om att resan för att bygga ett starkt varumärke börjar internt. Vi strävar efter att attrahera, behålla och utveckla nyckeltalanger inom industrin.