Forskning

Oncopeptides är ett forsknings- och datadrivet bolag. Vi är innovativa, nyfikna och angelägna om att ge patienter med hematologiska sjukdomar tillgång till innovativa behandlingar. Vi känner en stor passion för att göra skillnad för patienter som verkligen behöver bättre behandlingsmöjligheter.

Image of CSO Jakob Lindberg's tattoo of the melflufen molecule.

Forskningsnyheter

Läs våra de senaste forskningsnyheterna från Oncopeptides.

Till arkivet

melflufen

Melflufen

Melflufen är den första PDC:n (Peptide Drug Conjugate) med ett alkylerande cellgift. Läkemedlet utnyttjar peptidaser och esteraser som är överuttryckta i multipelt myelomceller, för att frisätta ett cellgift inne i cellerna, skada DNA och döda cancerceller.

Läs mer om melflufen, verkningsmekanism och multipelt myelom

Kliniskt program

Syftet med vårt kliniska utvecklingsprogram för melflufen är att stödja regulatoriska godkännandeprocesser globalt och studera säker och effektiv användning i olika patientpopulationer, användning i kombination med andra myelombehandlingar och adminstration med både central och perifer infusion, samt att undersöka användningen enligt klinisk praxis.

Läs mer

Accessprogram

Oncopeptides är fast beslutna att ingjuta hopp hos patienter genom innovativ vetenskap och banbrytande läkemedel. Oncopeptides har etablerat två program för att ge lämpliga patienter med multipelt myelom tillgång till melfalan flufenamid (melflufen). Ett kriterium är att patienterna saknar andra behandlingsalternativ och inte kan få access till melflufen kommersiellt eller genom kliniska prövningar.

Läs mer

the Peptide Drug Conjugate, PDC, platform

Vår pipeline

Oncopeptides utvecklar innovativa läkemedelskandidater för svårbehandlade cancerformer. Utvecklingen bygger på våra två unika teknologiplattformar för peptidlänkade läkemedel (PDC) samt för små polypeptidbaserade NK-celler (SPiKE), och gör det möjligt för oss att bygga en robust pipeline med potential att expandera till nya indikationer.

Läs mer