Styrelsen

Efter bolagsstämman är styrelsen företagets högsta beslutande organ. Styrelsen ska ansvara för organisationen och ledningen av företagets angelägenheter, till exempel genom att fastställa mål och strategier, säkra rutiner och system för övervakning av uppsatta mål, kontinuerligt utvärdera bolagets ekonomiska ställning och utvärdera den operativa ledningen.

Portrait of Per Wold-Olsen

Per Wold-Olsen, MBA

Styrelseordförande

Per Wold-Olsen valdes till styrelsens ordförande 2018.

Per har omfattande erfarenhet från läkemedelsindustrin och har innehaft många olika befattningar inom Merck & Co Inc. Han ingick i Mercks ledningsgrupp 1994–2006. Sedan 2006 har han varit ledamot i ett flertal styrelser inom life science sektorn, bland annat Lundbeck, Pharmaset, Royal Dutch Numico. Amarin och GN Store Nord.

Per har en MBA inom ekonomi och administration från Handelshøyskolen BI och en MBA inom Management & Marketing från University of Wisconsin.

Född: 1947

Styrelseutskott: Ordförande i ersättningsutskottet, ledamot i revisionsutskottet och i valberedningen

Innehav i Oncopeptides: 908 565 aktier och 32 854 aktierätter**

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Forefront Capital Partners.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Portrait of Brian Stuglik

Brian Stuglik, B.Pharm

Styrelseledamot

Brian Stuglik valdes in i Oncopeptides styrelse 2018.

Brian har en lång och mångsidig erfarenhet från läkemedelsindustrin. Han arbetade under 30 år i ett flertal befattningar inom läkemedelsbolaget Eli Lilly, både med amerikanskt såväl som globalt fokus och ansvar. Under de senaste 25 åren har hans arbete varit inriktat på produktstrategi för och kommersialisering av onkologiska produkter.

Brian har en Bachelor of Pharmacy från Purdue University, USA.

Född: 1959

Styrelseutskott: Ledamot i ersättningsutskottet och vetenskapliga utskottet

Innehav i Oncopeptides: 13 142 aktierätter**

Andra nuvarande uppdrag: VD för Verastem Inc. Styrelseledamot i Puma Biotechnology, grundare av Proventus Health Solutions LLC. Medlem av American Society of Clinical Oncology, the American Association for Cancer Research och International Association for Lung Cancer Studies.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Portrait of Cecilia Daun Wennborg

Cecilia Daun Wennborg, MSc

Styrelseledamot

Cecilia Daun Wennborg valdes in i Oncopeptides styrelse 2017.

Cecilia har 20 års erfarenhet från styrelsearbete i börsbolag samt från operationella positioner inom försäkring, bank, samt vård- och omsorgssektorn, däribland som CFO och VD för Skandia Link, chef för Skandia Sverige, CFO för Carema Vård & Omsorg AB och Ambea AB, VD för Carema Vård och Omsorg AB samt vice VD för Ambea AB.

Cecilia har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Född: 1963

Styrelseutskott: Ordförande i revisionsutskottet

Innehav i Oncopeptides: 27 532 aktier och 13 142 aktierätter**

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Getinge AB, Bravida Holding AB, Loomis AB, Atvexa AB, Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige, Hotel Diplomat AB samt CDW Konsult AB. Ledamot i aktiemarknadsnämnden.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Portrait of Jarl Ulf Jungnelius

Jarl Ulf Jungnelius, MD, PhD

Styrelseledamot

Jarl Ulf Jungnelius valdes in i Oncopeptides styrelse 2011.

Ulf är legitimerad läkare med specialistkompetens inom flera områden, bland annat inom onkologi. Han har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar och har mer än 25 års erfarenhet i ledande befattningar från såväl stora läkemedelsföretag som akademiska organisationer.

Han har bidragit till utvecklingen och registreringen av gemcitabine (Gemzar), premetrexed (Alimta), Sunitinib (Sutent), lenalidomide (Revlimid) samt albumin bound nano-partical paclitaxel (Abraxane).

Född: 1951

Styrelseutskott: Ledamot vetenskapliga utskottet

Innehav i Oncopeptides: 57 750 aktier och 13 142 aktierätter**

Andra nuvarande uppdrag: VD för CarpoNovum Clinics AB. Senior onkologisk rådgivare för NOXXON Pharma. Styrelseledamot i Biovica International AB, Ryvu Therapeutics, HealthCom GmbH och CarpoNovum Clinics AB.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Portrait of Jennifer Jackson

Jennifer Jackson, PhD

Styrelseledamot

Jennifer Jackson valdes in i Oncopeptides styrelse 2018.

Jennifer har över 30 års erfarenhet av global klinisk utveckling regulatoriskt arbete för både småmolekyler och biologiska läkemedel inom en rad terapiområden inklusive onkologi. Hon lämnade nyligen Tesaro där hon var Senior Vice President Regulatory Affairs and Quality Assurance samt medlemi ledningsgruppen. Jennifer även haft flera seniora roller på Cubist Pharmaceuticals, Biogen, Vertex och Bristol-Myers Squibb.

Jennifer har en Ph.D. i genetik från Cornell University och hon gjorde sitt postdoktorala arbete på Massachusetts Institute of Technology. Hon är medlem av American Society of Clinical Oncology.

Född: 1953

Styrelseutskott: Ordförande i vetenskapliga utskottet

Innehav i Oncopeptides: 13 142 aktierätter**

Andra nuvarande uppdrag: –

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Portrait of Per Samuelsson

Per Samuelsson, MSc

Styrelseledamot

Per Samuelsson valdes in i Oncopeptides styrelse 2012.

Per är partner i HealthCap, ett riskkapitalbolag inriktat på life science.

Per har 22 års erfarenhet av investment venture capital inom life science sektorn. Per har utöver det också över 15 års erfarenhet av investment banking, främst från Aros Securities där har han innehaft flera befattningar, bland annat som direktör inom corporate finance-avdelningen, där han specialiserade sig på fusioner, börsintroduktioner och equitybaserade incentiveprogram. Per hade även rollen som analyschef på Aros Securities.

Per har en civilingenjörsexamen från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Född: 1961

Styrelseutskott: Ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet

Innehav i Oncopeptides: –

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Ariceum Therapeutics GmbH, Cantando AB, Cantando Holding AB, HealthCap AB, HealthCap Annex Fund I-II GP AB, Pretzel Therapeutics, Inc., Skipjack AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare, men ej i förhållande till större aktieägare. Partner i HealthCap och styrelseledamot i flera av företagen inom HealthCap Group.

* Varje intjänad personaloption ger rätt att förvärva 900 aktier per option i bolaget.

** Varje aktierätt berättigar till en aktie enligt fastställda villkor.

För mer information och villkor, läs under Bolagsstyrning och Ersättningar.

Innehav i Oncopeptides AB (publ) per den 17 maj 2024.