Träffa våra medarbetare

Människor som gör skillnad

Vi fortsätter att attrahera och utveckla talangfulla människor som delar vår passion att göra skillnad för patienter. Här är ett urval talanger som nyligen börjat i vårt team.

Kristina Witt Mulder

Kristina Witt Mulder

Senior Scientist in Biology

Jag är så glad över att vara en del av Oncopeptides. Den öppna kulturen, passionen, samt engagemanget för vetenskap och patienter tilltalar verkligen mig. Som utbildad tumörimmunolog, med över åtta års erfarenhet av NK-cellsbaserade immunterapier, var det ett självklart val att börja på Oncopeptides.

Läs mer

Lina Rörby Franzen

Lina Rörby Franzén

Global Marketing and Business Excellence Director

Med en bakgrund inom stora läkemedelsbolag ser jag en tydlig skillnad i hur uppgifter genomförs och beslut fattas på Oncopeptides. Här agerar vi agilt och arbetet genomsyras påtagligt av entreprenörskap. När jag intervjuades för arbetet inspirerades jag av bolagets värderingar som hela organisationen verkligen lever och andas.

Läs mer

Dirk Schneider, MSL Germany

Dirk Schneider

Medical Science Liaison (MSL) i Tyskland

Jag upplevde ett varmt välkomnande från alla på Oncopeptides, där man inte bara pratar om att stödja varandra utan där det är på riktigt. Alla medarbetare är också hängivna till bolaget, produkten och patienterna. Jag har arbetat inom multipelt myelom under många år och har etablerat ett stort nätverk av kunder.

Läs mer

Lisa Andersson

Lisa Andersson

Executive Assistant till VD

Berätta lite om din karriär

Under större delen av min karriär har jag varit assistent på både små och stora företag, de senaste åren med fokus på bioteknik- och läkemedelsbranschen. Jag har arbetat med större team och även direkt med enskilda ledande befattningshavare. Jag har också arbetat som teamledare för en grupp med 15 personer. Då fick jag goda insikter om vad som krävs för att leda team och det är något jag värdesätter nu när jag jobbar som Executive Assistant till vår VD.

Läs mer

Stefan Svensson Gelius

Stefan Svensson Gelius

Head of Research

Berätta lite om dig själv

Jag har en PhD i molekylärbiologi och biokemi och har arbetat i läkemedelsbranschen i tjugo år.

Läs mer

Bruno Bolognese

Bruno Bolognese

Head of European Medical Affairs och Country Manager Italien

När jag började på Oncopeptides var min ambition att utnyttja min långa erfarenhet inom multipelt myelom, samt breda nätverk för att stödja myelomexperter och deras patienter och förbättra hanteringen av sjukdomen. På Oncopeptides finns en stor respekt för medarbetare och deras expertis.

Läs mer