Media hero image - Young woman takes a selfie with her grandpa

Media

Vi strävar efter att tillhandahålla en korrekt, relevant, balanserad och tydlig information till aktieägare kapitalmarknad, media och samhälle för att underlätta förståelsen för vår forskning, utveckling och affärsverksamhet.

Pressmeddelande - November 17, 2023

Artikel med explorativ alkylator-refraktär subgruppsanalys från Oncopeptides OCEAN-studie som observerar längre PFS och OS i melflufen jämfört med pomalidomid publicerad i European Journal of Hematology

Läs pressmeddelande

David Augustsson - Director of Corporate Affairs

Mediekontakt

David Augustsson

Director of Corporate Affairs

david.augustsson@oncopeptides.com
+46 762 29 38 68

Image bank

Bildbank

Välkommen till vår bildbank. Här kan du ladda ner bilder på vår ledning, styrelse och logotyp.

Till bildbanken

Oncopeptides via e-post