Analytiker

Analytiker som följer Oncopeptides.

ABG Sundal Collier

Alexander Krämer
Telefon: +46 8 566 286 91
E-post: alexander.kramer@abgsc.se

Carnegie Investment Bank AB

Erik Hultgård
Telefon: +46 (0)8 5886 9237
E-post: erik.hultgard@carnegie.se

DNB Markets

Patrik Ling
Telefon: +46 (0)8 473 48 43
E-post: patrik.ling@dnb.se

Kempen & Co

Suzanne van Voorthuizen
Telefon: +31 20 348 8484
E-post: suzanne.vanvoorthuizen@kempen.com

Redeye

Richard Ramanius
Telefon: +46 79 006 8798
E-post: richard.ramanius@redeye.se