Användarvillkor

Dessa användarvillkor för webbplatsen (”Användarvillkor”) är tillämpliga på din användning av denna webbplats som drivs av Oncopeptides AB (”publ”) (hädanefter ”Oncopeptides”, ”vi” eller ”oss”). Genom att besöka och använda webbplatsen bekräftar du, utan begränsningar eller invändningar, att du har läst, förstått och godkänt dessa Användarvillkor. Om du inte godkänner Användarvillkoren får du inte besöka eller använda webbplatsen.

Disclaimer

Informationen som finns på webbplatsen tillhandahålls endast för allmänna informationsändamål. Medicinsk information på webbplatsen är inte avsedd att ersätta råd från en läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal.

Även om Oncopeptides strävar efter att hålla informationen på webbplatsen uppdaterad och korrekt, lämnar vi inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, om fullständigheten, kvaliteten, tillförlitligheten, lämpligheten eller tillgängligheten avseende webbplatsen, informationen eller relaterad grafik som finns på webbplatsen, för några ändamål. Förlitar du dig på sådan information gör du det därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter ska Oncopeptides hållas ansvariga för förlust eller skada, inklusive utan begränsning, indirekt skada eller följdskada, eller förlust eller skada oavsett grund till följd av förlust av data eller vinster som härrör från, eller i samband med användningen av webbplatsen.

Ingenting på webbplatsen ska anses utgöra en inbjudan att investera eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Oncopeptides. Faktiska resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från alla prognoser, åsikter eller förväntningar som uttrycks på webbplatsen och tidigare resultat för värdepapper kan inte åberopas som vägledning för framtida resultat.

Immateriella rättigheter

Alla rättigheter till innehållet på webbplatsen, såsom text, grafik, logotyper, bilder, videoklipp, ljudfiler och program är skyddade av upphovsrätt och tillhör Oncopeptides eller tredje part. Information och material får endast användas, kopieras och laddas ned för eget bruk. Webbplatsen och dess innehåll får inte modifieras, överföras, reproduceras, publiceras, licensieras, distribueras, säljas eller användas för kommersiella ändamål utan vårt föregående skriftliga godkännande.

Webbplatsen innehåller registrerade eller oregistrerade varumärken, logotyper och layoutobjekt som tillhör Oncopeptides eller tredje part. Du får inte använda, ladda ner, kopiera eller distribuera några varumärken, logotyper och layoutobjekt i någon form utan vårt föregående skriftliga godkännande.

Begränsad åtkomst

Vi förbehåller oss rätten att begränsa åtkomsten till delar av, eller hela webbplatsen, efter eget godtycke.

Hyperlänkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som Oncopeptides inte har kontroll över. Observera att länkar till tredje parts webbplatser tillhandahålls endast för bekvämlighet. Oncopeptides ansvarar inte för tillgängligheten eller innehållet på tredje parts webbplatser och all åtkomst till tredje parts webbplatser sker på egen risk.

Personuppgifter och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)

Behandlingen av personuppgifter som förekommer när du besöker webbplatsen beskrivs i vår personuppgiftspolicy.

Cookies

Läs mer i våra riktlinjer för cookies om hur Oncopeptides behandlar cookies (elektronisk information om ditt besök på webbplatsen).

Ändringar av Användarvillkoren och kontakt

Oncopeptides kan komma att uppdatera dessa riktlinjer från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Användarvillkoren. Om du har några frågor gällande Användarvillkoren är du välkommen att kontakta oss på privacy@oncopeptides.com.

Tillämplig lag

Dessa Användarvillkor regleras av svensk lag.