Woman reading the Dagens Industri newspaper

Pressmeddelanden

Kategori
År

Artikel med explorativ alkylator-refraktär subgruppsanalys från Oncopeptides OCEAN-studie som observerar längre PFS och OS i melflufen jämfört med pomalidomid publicerad i European Journal of Hematology

17 november, 2023
Stockholm – 17 november 2023 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag fokuserat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att en ny artikel som analyserar vetenskapliga data om melflufen, marknadsförd i Europa som Pepaxti, har publicerats i European Journal of Haematology, en internationell tidskrift för spridande av forskning inom hematologi. Resultaten visar fortsatt på effektivitet och en konsekvent säkerhetsprofil hos patienter med alkylator-refraktär sjukdom
Läs mer

Oncopeptides utvalda att presentera ytterligare data från OCEAN-studien vid American Society of Hematology-kongress

13 november, 2023
Stockholm – 13 november 2023 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag fokuserat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att långsiktiga resultat från bolagets Fas 3-studie OCEAN har accepterats som poster och kommer att presenteras på kongressen American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and Exhibition. Kongressen äger rum i San Diego mellan 9-12 december
Läs mer

Oncopeptides Chief Financial Officer Henrik Bergentoft tillträder idag

13 november, 2023
Stockholm – 13 november 2023 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att Henrik Bergentoft tillträder sin position som Chief Financial Officer idag
Läs mer

Oncopeptides publicerar rapporten för tredje kvartalet 2023 Regulatorisk

8 november, 2023
Stockholm – 8 november 2023 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, har idag publicerat rapporten för tredje kvartalet 2023
Läs mer

Inbjudan till presentation av rapporten för tredje kvartalet 2023

1 november, 2023
Stockholm – 1 november 2023 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att rapporten för det tredje kvartalet 2023 kommer att offentliggöras den 8 november kl 08:00 CET. Investerare, finansanalytiker och media inbjuds att delta i en webbsändning och följande frågestund den 8 november kl. 09:00 CET
Läs mer

Oncopeptides har utsett valberedningen Regulatorisk

20 oktober, 2023
Stockholm – 20 oktober 2023 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag fokuserat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att valberedningens sammansättning har fastställts
Läs mer

Antal aktier och röster i Oncopeptides Regulatorisk

29 september, 2023
STOCKHOLM – 29 september 2023 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag fokuserat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram. Genom utnyttjandet så har antalet aktier och röster ökat med 70 967 från 94 529 110 till 94 600 077. Aktiekapitalet har ökat med 7 886 kronor från 10 503 235 kronor till 10 511 120 kronor
Läs mer

Oncopeptides väljer att avsluta process för typ II-variation för Pepaxti i syfte att optimera patientnytta och aktieägarvärde Regulatorisk

28 september, 2023
Stockholm – 28 september 2023 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag fokuserat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag sitt beslut att avsluta ansökningsprocessen för att ge Pepaxti tillgång till tidigare behandlingslinjer för patienter med relapsande, refraktärt multipelt myelom (RRMM), en så kallad typ II-variation. Beslutet följer en uppdaterad, heltäckande analys av det nuvarande landskapet för behandling av multipelt myelom och tas för att optimera värdet för både patienter och aktieägare. Beslutet påverkar inte bolagets finansiella prognoser eller den uppskattade marknadspotentialen för Pepaxti negativt
Läs mer

Oncopeptides tillkännager framgångsrika prisförhandlingar för Pepaxti i Tyskland

26 september, 2023
Stockholm – 26 september 2023 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag fokuserat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att efter förhandlingar mellan Oncopeptides och den tyska Riksförbundet för lagstadgade sjukförsäkringskassor (GKV-Spitzenverband), har ett subventionerat pris för Pepaxti avtalats i Tyskland. Det förhandlade subventionerade priset i Tyskland, som också kommer att vara vägledande för förhandlingar på andra europeiska marknader, återspeglar den innovation som Pepaxti tillför marknaden samt ligger i linje med företagets finansiella prognoser
Läs mer

CHMP ger positivt besked om typ II-variation för att utvidga den terapeutiska indikationen av Pepaxti baserat på resultat av OCEAN-studie Regulatorisk

14 september, 2023
Stockholm — 14 september 2023 — Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag fokuserat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs kommitté för humanläkemedel, CHMP, efter en vetenskaplig bedömning lämnat ett positivt yttrande på Oncopeptides ansökan om tidigare behandlingslinjer för patienter med relapsande, refraktärt multipelt myelom (RRMM). Yttrandet från CHMP kommer nu att skickas till Europeiska kommissionen för ett slutgiltigt beslut
Läs mer