Woman reading the Dagens Industri newspaper

Pressmeddelanden

Kategori
År

Oncopeptides offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen Regulatorisk

april 17, 2024
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ONCOPEPTIDES AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN
Läs mer

Kommuniké från Extra Bolagsstämma i Oncopeptides AB (publ) Regulatorisk

april 15, 2024
Stockholm, Sverige – En extra bolagsstämma i Oncopeptides AB (publ) (ONCO) hölls måndagen den 15 april 2024. Vid extra bolagsstämman fattades huvudsakligen följande beslut
Läs mer

Oncopeptides säkerställer nationell subvention för Pepaxti i Spanien

april 15, 2024
- Förberedelser för en nationell lansering pågår och förväntas ske efter sommaren
Läs mer

Oncopeptides offentliggör slutliga villkor för den fullt garanterade företrädesemissionen Regulatorisk

april 8, 2024
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ONCOPEPTIDES AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN
Läs mer

Oncopeptides offentliggör försäljning för första kvartalet 2024 Regulatorisk

april 4, 2024
Stockholm – 4 april 2024 – Oncopeptides AB (STO: ONCO), ett biotechbolag fokuserat på svårbehandlade cancersjukdomar, redovisar idag den oreviderade nettoomsättningen för det första kvartalet 2024
Läs mer

Oncopeptides och Vector Pharma FZCO tillkännager samarbete för att erbjuda Pepaxti till patienter i Mellanöstern och Nordafrika

mars 27, 2024
Stockholm, Sverige och Dubai, Förenade Arabemiraten, 27 mars 2024 – Oncopeptides AB (STO: ONCO), ett biotechbolag fokuserat på svårbehandlade cancersjukdomar, och Vector Pharma FZCO ("Vector") tillkännager idag ett samarbete för att kommersialisera Oncopeptides flaggskeppsläkemedel Pepaxti (melfalan flufenamid) i Mellanöstern och Nordafrika-regionen ("MENA"), specifikt länderna: Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Kuwait, Oman, Algeriet, Tunisien, Marocko, Libyen, Libanon och Irak
Läs mer

Extra bolagsstämma i Oncopeptides AB (publ) Regulatorisk

mars 13, 2024
Aktieägarna i Oncopeptides AB (publ), org. nr 556596-6438, med säte i Stockholms kommun, (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 april 2024 kl. 15:00 CEST Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 14:30 CEST
Läs mer

Oncopeptides genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 300 miljoner kronor för att nå lönsamhet under 2026 Regulatorisk

mars 13, 2024
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ONCOPEPTIDES AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN
Läs mer

Oncopeptides PORT-studie visar att perifer venös administrering av Pepaxti är lika säker som central venös administrering

mars 1, 2024
Stockholm – 1 mars, 2024 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag fokuserat på svårbehandlade cancerformer, meddelar idag att en ny vetenskaplig artikel om melflufen, marknadsförd i Europa som Pepaxti, nyligen publicerades i den expertgranskade medicinska tidskriften Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia. Resultaten ger ytterligare bevis för att administrering via perifer venkateter (PVC) tolereras väl utan lokala infusionsrelaterade reaktioner eller nya säkerhetssignaler och kan därför användas som alternativt sätt att ge läkemedlet
Läs mer

Pepaxti bibehåller hälsorelaterad livskvalitet visar OCEAN-studien, artikel publicerad i Haematologica

februari 29, 2024
Stockholm – 29 februari 2024 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechföretag fokuserat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att en ny artikel som analyserar hälsorelaterad livskvalitet hos patienter som behandlas med melflufen, marknadsfört i Europa som Pepaxti, har publicerats i Haematologica, en månatlig expertgranskad medicinsk tidskrift
Läs mer