Woman reading the Dagens Industri newspaper

Pressmeddelanden

Kategori
År

Antal aktier och röster i Oncopeptides Regulatorisk

29 september, 2023
STOCKHOLM – 29 september 2023 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag fokuserat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram. Genom utnyttjandet så har antalet aktier och röster ökat med 70 967 från 94 529 110 till 94 600 077. Aktiekapitalet har ökat med 7 886 kronor från 10 503 235 kronor till 10 511 120 kronor
Läs mer

Oncopeptides väljer att avsluta process för typ II-variation för Pepaxti i syfte att optimera patientnytta och aktieägarvärde Regulatorisk

28 september, 2023
Stockholm – 28 september 2023 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag fokuserat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag sitt beslut att avsluta ansökningsprocessen för att ge Pepaxti tillgång till tidigare behandlingslinjer för patienter med relapsande, refraktärt multipelt myelom (RRMM), en så kallad typ II-variation. Beslutet följer en uppdaterad, heltäckande analys av det nuvarande landskapet för behandling av multipelt myelom och tas för att optimera värdet för både patienter och aktieägare. Beslutet påverkar inte bolagets finansiella prognoser eller den uppskattade marknadspotentialen för Pepaxti negativt
Läs mer

Oncopeptides tillkännager framgångsrika prisförhandlingar för Pepaxti i Tyskland

26 september, 2023
Stockholm – 26 september 2023 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag fokuserat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att efter förhandlingar mellan Oncopeptides och den tyska Riksförbundet för lagstadgade sjukförsäkringskassor (GKV-Spitzenverband), har ett subventionerat pris för Pepaxti avtalats i Tyskland. Det förhandlade subventionerade priset i Tyskland, som också kommer att vara vägledande för förhandlingar på andra europeiska marknader, återspeglar den innovation som Pepaxti tillför marknaden samt ligger i linje med företagets finansiella prognoser
Läs mer

CHMP ger positivt besked om typ II-variation för att utvidga den terapeutiska indikationen av Pepaxti baserat på resultat av OCEAN-studie Regulatorisk

14 september, 2023
Stockholm — 14 september 2023 — Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag fokuserat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs kommitté för humanläkemedel, CHMP, efter en vetenskaplig bedömning lämnat ett positivt yttrande på Oncopeptides ansökan om tidigare behandlingslinjer för patienter med relapsande, refraktärt multipelt myelom (RRMM). Yttrandet från CHMP kommer nu att skickas till Europeiska kommissionen för ett slutgiltigt beslut
Läs mer

Oncopeptides publicerar två artiklar med resultat från studierna ANCHOR och LIGHTHOUSE i Haematologica

4 september, 2023
Stockholm – 4 september 2023 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att nya vetenskapliga data om melflufen, marknadsfört i Europa som Pepaxti, har publicerats i Haematologica, en publikation som rapporterar om viktiga resultat inom hematologi. Den publicerade datan från studierna ANCHOR och LIGHTHOUSE ger ytterligare vetenskapligt stöd för de kliniska fördelarna med melflufen och dexametason i kombination med daratumumab eller bortezomib vid relapsande, refraktärt, multipelt myelom (RRMM)
Läs mer

Information gällande Oncopeptides överklagande i USA publicerad

25 augusti, 2023
Stockholm – 25 augusti 2023 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att mer information angående den formella begäran från U.S. Food and Drug Administration (FDA) om att frivilligt dra tillbaka Pepaxtos godkännande i USA har gjorts tillgänglig av FDA
Läs mer

Oncopeptides publicerar rapporten för andra kvartalet 2023 Regulatorisk

10 augusti, 2023
STOCKHOLM – den 10 augusti 2023 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, har idag publicerat rapporten för andra kvartalet 2023
Läs mer

Oncopeptides utser Henrik Bergentoft till finanschef Regulatorisk

9 augusti, 2023
Stockholm – den 9 augusti, 2023 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att bolaget utsett Henrik Bergentoft som finanschef, Chief Financial Officer (CFO). Henrik kommer närmast från rollen som CFO på RaySearch Laboratories och tar med sig över 20 års erfarenhet från ledande finansroller på både medicinska och icke-medicinska, börsnoterade bolag. Han tillträder sin tjänst under det fjärde kvartalet, och ersätter Holger Lembrér
Läs mer

Sofia Heigis utsedd till VD för Oncopeptides AB (publ) Regulatorisk

7 augusti, 2023
Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att vd Monica Shaw kommer att lämna företaget. Sofia Heigis som idag är Chief Commercial Officer, kommer att ta över vd-rollen
Läs mer

Inbjudan till presentation av rapporten för andra kvartalet 2023

3 augusti, 2023
STOCKHOLM – den 3 augusti 2023 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att rapporten för det andra kvartalet 2023 kommer att offentliggöras den 10 augusti kl 08:00 CET. Investerare, finansanalytiker och media inbjuds att delta i en webbsändning och följande frågestund den 10 augusti kl. 09:00 CET
Läs mer