Webcast – CHMP rekommenderar att Oncopeptides Pepaxti får ett fullt godkännande i EU

23 juni 2022

Den 23 juni 2022 har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs kommitté för humanläkemedel, CHMP, enhälligt antagit en rekommendation att ge Pepaxti® (melphalan flufenamide, också benämnt melflufen) ett fullt marknadsgodkännande i EU.

Webbsändning för investerare, analytiker och media
Investerare, finansiella analytiker och media inbjöds att delta i en webbsändning med efterföljande frågestund den 27 juni. Presentationen leddes av vd Jakob Lindberg tillsammans med CMO Klaas Bakker och CFO Annika Muskantor. Presentationen hölls på engelska.

Webbsändningen spelades in och kan ses via https://tv.streamfabriken.com/2022-pressconference

Länk till pressmeddelandet

 

Presentationen i PDF