O-12-M1

Figur som visar en överblick över O-12-M1 studien

Syfte och utformning av studien

O-12-M1 var en internationell, öppen fas 1/2-studie som genomfördes vid flera center för att etablera dosen av melflufen i kombination med dexametason och undersöka hur patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom, som var refraktära mot den sista behandlingslinjen, svarade på behandlingen.

Fas 2-studien omfattade 45 svårbehandlade patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom. De fick i genomsnitt 4 tidigare behandlingslinjer och var refraktära mot lenalidomid (immunmodulerande läkemedel) och bortezomid (proteasomhämmare) Oncopeptides slutförde patientrekryteringen i slutet av 2016 och presenterade de slutliga resultaten 2017.