PORT

Figure showing an overview of the PORT study

Fas 2-studien PORT är en öppen, randomiserad cross-over-studie, som jämför säkerhet, tolerabilitet och effekt av perifer administrering med central intravenös administrering av melflufen i kombination med dexametason i patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom.

Upp till 25 patienter som genomgått åtminstone två tidigare behandlingslinjer kommer att rekryteras. Studien var färdigrekryterad i april 2021 och övergripande resultat presenterades under Q3, 2021.

Patientrekryteringen är avslutad i PORT och studien stängs ned eftersom relevanta vetenskapliga data erhållits.