A Sweden-American Journey of Innovation in Cancer Research

Sveriges ambassad i Washington, Oncopeptides AB, Dana Farber och Uppsala universitet höll ett virtuellt seminarium den 2 februari, ”A Swedish American Journey of Cancer Research”.

Syftet med seminariet var att demonstrera hur den svenska innovationsmodellen och det nära samarbetet mellan industri, forskningsinstitutioner och samhälle i Sverige och USA, tar itu med ouppfyllda medicinska behov och driver innovation inom cancervård från laboratoriet till patientens säng. Vi är mycket glada över seminariet och ser fram emot att bidra till ett blomstrande forskningssamarbete över Atlanten.

Picture from the webinar "Rethink tomorrow: A Swedish-American Journey of Innovation in Cancer Research"