Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 ägde rum i Bankettsalen vid IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm, torsdagen den 18 maj 2017 kl. 16.00.

Protokoll samt övriga dokument relaterade till årsstämman finner du nedan.