Årsstämma 2020

Årsstämman i Oncopeptides AB (publ) ägde rum i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm, tisdagen den 26 maj 2020 kl. 14.00.

Protokoll samt övriga dokument relaterade till årsstämman finner du nedan.

 

Länk till VD Jakob Lindbergs stämmoanförande