Oncopeptides rankad bland de 10 bästa företagen i Nordic Business Diversity Index 2024 

9 februari 2024

Oncopeptides rankades nyligen bland de 10 bästa i Nordic Business Diversity Index kategori för svenska småbolag. Nordic Business Diversity Index är en studie som årligen genomförs av hållbarhetskonsultföretaget Impaktly och utvärderar mångfalden bland ledande befattningshavare i över 600 nordiska börsnoterade företag baserat på variablerna kön, ålder, nationalitet och utbildning. I år rankades Oncopeptides som nummer 9 i kategorin för svenska småbolag. 

På Oncopeptides anser vi att mångfald, inkludering och jämställdhet är nyckelfaktorer som avgör framgången för vår verksamhet. Även om detta erkännande är en ära och ett bevis på vårt arbete inom några viktiga aspekter av mångfald, är vi också fast beslutna att fortsätta förbättras och arbeta med våra anställda / organisation för att se till att vi bygger en kultur som välkomnar mångfald på alla nivåer. 

Du kan läsa mer om Oncopeptides strategi för social hållbarhet och ansvar här.