Tyska priset på Pepaxti publicerat

Oncopeptides har nyligen framgångsrikt kommit överens om ett subventionerat pris för Pepaxti i Tyskland som enligt företagets uppfattning speglar läkemedlets innovation och är i linje med företagets finansiella prognoser.

Det uppdaterade listpriset för en dos Pepaxti i Tyskland är nu 7 058 € per månad* (3 529 € per vial). Det tidigare listpriset var 10 900 € (5 450 € per vial). Oncopeptides har räknat med ett rabatterat pris i linje med det nu bekräftade priset sedan den 1 april, 2023. Att landa i ett lägre slutpris efter prisförhandlingar på enskilda marknader är normalt, och det pris som erhållits i Tyskland är i linje med bolagets förväntningar.

För mer information kan du även se Oncopeptalks från den 28 september där vd Sofia Heigis förklarar prisförhandlingsprocessen och ger sin syn på de tyska prisförhandlingarna.

Frågor och svar för investerare

Varför kommunicerar ni detta nu?

Som tidigare meddelats har Oncopeptides beslutat att kommunicera slutpriset i Tyskland när det blir offentlig information genom publiceringen i Lauer Taxe, en databas över alla läkemedel som är godkända på den tyska marknaden. Detta för att inte störa pågående prisförhandlingar på andra marknader.

Vilket pris har ni använt hittills när du sålt i Tyskland?

Det tidigare listpriset var 10 900 € (5 450 € per vial). Oncopeptides har räknat med ett rabatterat pris i linje med det nu bekräftade priset sedan 1 april.

Att landa i ett lägre slutpris efter prisförhandlingar på enskilda marknader är normalt, och det pris som erhållits i Tyskland är i linje med bolagets förväntningar.

Hur går prisförhandlingarna i Tyskland till?

Efter att ett läkemedel erhållit marknadsföringsgodkännande från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), bestämmer enskilda EU-medlemsstater prissättningen och återbetalningen av läkemedlet inom sin lagstiftning. I Tyskland finns ett etablerat system för utvärdering av adderad nytta (AMNOG) och förhandling av det subventionerade priset baseras på AMNOG-betyget.

Hur kan det förhandlade priset i Tyskland påverka prisförhandlingarna på andra EU-marknader?

Priset på ett läkemedel som förhandlats fram i Tyskland kan påverka prissättningen i andra europeiska länder genom en princip som heter External Price Referencing (EPR), där länder jämför läkemedelspriserna med priserna på andra marknader. Givet Tysklands status som ett nyckelreferensland i många EPR-system kan en prisförändring där sätta ett riktmärke för andra marknader. Individuella länder väger dock också andra faktorer som hälsosystemets prioriteringar och ekonomiska förhållanden när de sätter läkemedelspriser.