Oncopeptides utvalda att presentera ytterligare data från OCEAN-studien vid American Society of Hematology-kongress

Stockholm – 13 november 2023 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag fokuserat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att långsiktiga resultat från bolagets Fas 3-studie OCEAN har accepterats som poster och kommer att presenteras på kongressen American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and Exhibition. Kongressen äger rum i San Diego mellan 9-12 december.

ASH är världens största professionella hematologiska förening och samlar både läkare och forskare runt om i världen som arbetar för att bekämpa blodsjukdomar.

Fas 3 OCEAN-studien är en global, randomiserad, head-to-head, öppen studie som utvärderar effektiviteten och säkerheten av melflufen och dexametason, jämfört med pomalidomid och dexametason hos patienter med relapserande, refraktärt multipelt myelom och som fått 2-4 tidigare terapier.

”Denna långsiktiga uppföljning av OCEAN bekräftar de gynnsamma säkerhets- och överlevnadsresultaten av melflufen + dexametason hos patienter vars sjukdom inte har utvecklats inom 36 månader efter en stamcellstransplantation och stödjer användningen hos patienter med relapserande, refraktärt multipelt myelom”, säger Fredrik Schjesvold, MD och chef för Oslo Myeloma Center vid Oslo Universitetssjukhus. ”Vi är glada över att ha blivit utvalda att presentera våra resultat på ASH och ser fram emot möjligheten.”

Nedan finns mer information om abstraktet samt presentationen. Abstraktet inklusive nyckeldata finns publicerat och är tillgänglig via denna länk.

För mer information om kongressen ASH Annual Meeting and Exposition, klicka här.

Title Long-Term Outcomes from the Phase 3 OCEAN (OP-103) Study: Melflufen and Dexamethasone (Dex) Versus Pomalidomide (Pom) and Dex in Relapsed Refractory Multiple Myeloma (RRMM)
Publication Number 2018
Presenting author Fredrik Schjesvold, MD, Head of Oslo Myeloma Center, Oslo University Hospital
Program Oral and Poster Abstracts
Session 653. Multiple Myeloma: Prospective Therapeutic Trials: Poster I

 

Frågor och svar för investerare

Vad är detta?

Oncopeptides har fått en poster accepterad och är inbjuden att presentera fysiskt på ASH-kongressen i december.

Vad är en poster?

I den medicinska världen är posters ett verktyg för akademisk kommunikation, vilket gör det möjligt för forskare, forskare och kliniker att presentera sina forskningsresultat eller kliniska fallrapporter i ett visuellt och kortfattat format. Posters används vid medicinska kongresser som en form av vetenskaplig produktion vid sidan av muntliga presentationer och publicerade sammanfattningar.

Postern är vanligtvis utformad för att passa ett visst storlekskrav och visas på ett särskilt område under kongressen. Deltagarna kan se posters på egen hand, och de presenteras också ofta under dedikerade föreläsningar där någon eller några av författarna verbalt går igenom vid sin affisch i syfte att diskutera sitt arbete med andra konferensdeltagare. På ASH kommer Fredrik Schjesvold att presentera postern i fråga.

De främsta fördelarna med en posterpresentation är möjligheten till personlig interaktion och detaljerad diskussion med intresserade branschkollegor, och möjligheten att få feedback och eventuellt bilda samarbeten.

Hur ser urvalsprocessen ut?

Vanligtvis skickas mer än 5 000 vetenskapliga abstrakt in till ASH varje år och mer än 3 000 abstrakt accepteras för muntliga presentationer och posterpresentationer genom en omfattande peer review-process.

Kommer affischen eller presentationen att vara tillgänglig för allmänheten?

Affischen kommer att publiceras på Oncopeptides hemsida i samband med kongressen. Ett sammandrag med nyckelresultat finns redan tillgänglig.