Oncopeptalks med Cristina Bando, Country Manager i Spanien

I det här avsnittet av Oncopeptalks träffar vi Cristina Bando, Spanienchef på Oncopeptides, som besöker David Augustsson, IR- och kommunikationschef, i Stockholm för ett kort samtal om sig själv, processen för att nå marknadstillträde i Spanien och framtiden för Pepaxti i Spanien.

Se avsnittet nedan (på engelska).