Presentation av bokslutskommunikén för 2022

Oncopeptides AB (publ) publicerade resultatet för det fjärde kvartalet, samt bokslutskommunikén för 2022, den 16 februari 2023. Investerare, finansanalytiker och media inbjöds att delta i en webcast och frågestund samma dag. Presentationen leddes av vd Monica Shaw, tillsammans med CFO Holger Lembrér och CSO Jakob Lindberg, samt hölls på engelska.

Webcasten spelades in och går att ses i efterhand. Länk till webcasten se nedan.
https://ir.financialhearings.com/oncopeptides-q4-2022

Se själva webcast-presentationen som pdf nedan.