Presentation av delårsrapporten Q1 2021

Oncopeptides har publicerat delårsrapporten för Q1 2021 och anordnade en webbsändning kl. 12:00 (CET), den 26 maj 2021.

Investerare, finansiella analytiker och media inbjöds att delta i webbpresentationen med möjligheten att ställa frågor.

Presentationen hölls av vd Marty J Duvall och medlemmar från ledningsgruppen. Presentationen hölls på engelska. Se presentationen som pdf samt utskrift av webcasten nedan.

Den inspelade webbpresentationen finns tillgänglig via länken nedan:
https://tv.streamfabriken.com/oncopeptides-q1-2021

 

Presentationen som PDF och transcript av webcasten (engelska)