Vd Sofia Heigis presenterade för Aktiespararna på Aktiedagen i Stockholm

19 september, 2023

Sofia Heigis presenterade under tisdagen, den 19 september, Oncopeptides på Aktiedagen i Stockholm, ett evenemang anordnat av Aktiespararna.

Under sin presentation, följt av en frågestund, gick Sofia igenom några aktuella händelser inklusive CHMP’s beslut att rekommendera ett godkännande för Pepaxti för tidigare linjer samt samma myndighets beslut att rekommendera tillbakadragande av en av Pepaxtis främsta konkurrerande läkemedel. Hon berättade också var bolaget befinner sig i processen med att rulla ut Pepaxti i Europa, en kort uppdatering på överklagandeprocessen i USA och sin syn på Oncopeptides som investering.

Under den följande frågestunden berättar Sofia vad hon tror gör henne annorlunda som ny vd, kommande milstolpar för bolaget i närtid, och fördjupar sig i vad som skiljer sig i prissättningsprocessen mellan olika länder.

Presentation kan ses i videon nedan, eller via länken Aktiespararnas inspelning (YouTube):