Webcast – Presentation av bokslutskommunikén 2021

Oncopeptides publicerade bokslutskommunikén för 2021 den 17 februari 2022 och höll en webbsändning samma dag.

Investerare, finansanalytiker och media inbjöds att delta i denna webbsändning och efterföljande frågestund.

Presentationen hölls av vd Jakob Lindberg, och medlemmar i ledningsgruppen, samt genomfördes på engelska. Se presentationen som PDF nedan.

Webbsändningen spelades in och är tillgänglig via denna länk:
https://tv.streamfabriken.com/oncopeptides-q4-2021

 

Presentationen som PDF