Presentation av delårsrapporten Q1 2023

Oncopeptides publicerade delårsrapporten för det första kvartalet 2023 den 4 maj kl.08:00 och höll en webbsändning samma dag kl. 09:00 CET. Investerare, finansanalytiker och media inbjöds att delta i webbsändningen och den efterföljande frågestunden.

Presentationen leddes av vd Monica Shaw, tillsammans med CFO Holger Lembrér, samt hållas på engelska. Webbsändningen spelades in och PDF-versionen av presentationen är publicerad nedan.

Länk till inspelade webbsändningen

https://ir.financialhearings.com/oncopeptides-q1-2023